MPEC przeprowadziło modernizację sieci ciepłowniczej. Zrealizowano projekty o łącznej wartości ponad 27 mln zł

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu zakończyło projekty modernizacji sieci ciepłowniczej, realizowane z programu Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. O szczegółach zrealizowanych projektów o łącznej wartości 27 723 130 zł brutto, podczas konferencji prasowej, mówił Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz prezes MPEC Nowy Sącz Paweł Kupczak.

MPEC przeprowadziło modernizację sieci ciepłowniczej. Zrealizowano projekty o łącznej wartości ponad 27 mln zł
Z dużą radością uczestniczę w zakończeniu tych projektów modernizacji sieci ciepłowniczej w Nowym Sączu dlatego, że pamiętam, jak w 2019 roku właśnie w tym budynku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisywaliśmy pierwszą umowę na modernizację sieci ciepłowniczej. Było to bardzo trudne przedsięwzięcie, bo równocześnie trzeba było zadeklarować, że w 2023 roku nasz sądecki MPEC osiągnie tak status efektywnego systemu ciepłowniczego. To znaczy, że ilość pozyskiwanego ciepła z węgla spadnie poniżej 50% - mówił prezydent Ludomir Handzel.


Przypomnę, że wtedy w 2019 roku kiedy rozpoczynałem nową kadencję i wprowadziliśmy tutaj nowy zarząd, sądecka kotłownia na Millenium miała 100% udziału z węgla. W tej chwili ta efektywność energetyczna została osiągnięta, a dodatkowo jeszcze pozyskaliśmy w tym czasie wiele, wiele milionów na modernizację sieci. Wiele prac było wykonywanych na naszych sądeckich osiedlach. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy świętować zakończenie tych dwóch dużych projektów. Ilość tych rur preizolowanych już w tej chwili to jest 90% w naszej sieci ciepłowniczej, wiele kilometrów wymienionych, zmodernizowanych, duże oszczędności i oczywiście podejście ekologiczne i ekonomiczne, bo to również przekłada się na pieniądze – wyjaśnia prezydent Ludomir Handzel.


Projekty były realizowane w dwóch etapach. Pierwszy z nich to „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego”. Drugi to „Modernizacja sieci ciepłowniczej w MPEC Nowy Sącz – etap 2”.


Do najważniejszych celów inwestycji dofinansowanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko należało:

  • zwiększenie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego,
  • ograniczenie strat na przesyle,
  • zwiększenie bezpieczeństwa dostawy ciepła do odbiorców,
  • zwiększenie niezawodności i ciągłości dostaw ciepła,
  • zmniejszenie zużycia ilości paliwa do produkcji ciepła, co wpływa na ograniczenie emisji do środowiska.


Zrealizowane projekty to konkretne działania oraz efekty, z których warto podkreślić: likwidację 4 sztuk wymiennikowni grupowych, zainstalowanie 111 sztuk indywidualnych węzłów, a także długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej, która wyniosła aż 8 423 mb. Patrząc w skali regionu, a także całego kraju, tego typu wskaźniki stawiają MPEC Nowy Sącz w czołówce rozwijających się przedsiębiorstw energetyki cieplnej.


W głównej mierze dzięki zrealizowanym projektom udało się zmniejszyć straty na przesyle ciepła. Jeszcze 6-7 lat temu wynosiły one 15% a obecnie spadły do 7,5%. A więc straty zostały zredukowane o połowę. To ważny aspekt oszczędnościowy.


Jak podkreśla prezes MPEC Paweł Kupczak projekty modernizacji sieci ciepłowniczej obejmowały wiele ulic i osiedli na terenie Nowego Sącza, w tym: ulice Wiśniowieckiego, Korzeniowskiego, Królowej Jadwigi w rejonie Parafii Matki Bożej Niepokalanej, cała ulica Beliny Prażmowskiego, ulica Łukasińskiego i Siemiradzkiego, a także osiedla Westerplatte, Barskie i Wojska Polskiego.


To jest 8,5 kilometra całkowicie nowych sieci, to 111 nowych węzłów, to również jest likwidacja 4 węzłów grupowych. Jeden węzeł przy ulicy Lwowskiej, dwa węzły przy ulicy I Brygady i jeden przy ulicy Korzeniowskiego – podkreśla Paweł Kupczak prezentując efekty zrealizowanych działań inwestycyjnych.


Należy podkreślić, że wartość obu projektów w sumie wyniosła 27 723 130 zł brutto. W przypadku pierwszego z nich, wartość początkowa, przed jej zwiększeniem, wynosiła 20 095 771 zł brutto, a samo dofinansowanie osiągnęło poziom 75% wydatków kwalifikowanych. Jednak staraniem zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu, udało się uzyskać zwiększenie dofinansowania o dodatkową kwotę 2 373 700 zł. Dzięki temu całkowita wartość projektu wyniosła 23 950 560 zł brutto. W przypadku projektu realizowanego w drugim etapie pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej w MPEC Nowy Sącz – etap 2” wartość wyniosła 3 772 570 zł brutto.


Korzystając z okazji chciałbym podziękować i pogratulować zarządowi spółki za to, że panowie doprowadziliście do tego, że sądecki MPEC jest postrzegany jako bardzo nowoczesne, prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo. Chciałbym także podziękować koordynatorom obu tych projektów i cieszę się, że cała kadra angażuje się we wszystkie te działania – podsumował prezydent Ludomir Handzel.


W konferencji podsumowującej dwa projekty inwestycyjne wzięli również udział: wiceprezes MPEC Piotr Jeliński, a także koordynatorzy obu projektów: Krzysztof Marczyk i Sławomir Dudek.


Zakończone projekty, to tylko część działań inwestycyjnych, prowadzonych przez MPEC Nowy Sącz, których najważniejszym celem jest rozwój sieci ciepłowniczej poprzez zastosowanie nowoczesnych instalacji i zwiększenie jej efektywności. Ważnym aspektem pozostaje też ochrona środowiska poprzez istotne ograniczenie emisji i mniejszy wpływ działalności MPEC Nowy Sącz na otoczenia.


Źródło: MPEC

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować