Na granicy polsko-słowackiej okres tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej zostaje przedłużony do 3 grudnia br.

Do 3 grudnia br. zostają przedłużone tymczasowe kontrole graniczne na granicy polsko-słowackiej. Kontrole w dalszym ciągu prowadzone będą tylko na kierunku wjazdowym do Polski. Przypominamy, że granicę można przekroczyć w wyznaczonych miejscach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców pogranicza, zmienił się zakres ruchu na niektórych przejściach granicznych.

Na granicy polsko-słowackiej okres tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej zostaje przedłużony do 3 grudnia br.

Osoby czy pojazdy przekraczające granicę polsko-słowacką są typowane do kontroli na podstawie analizy ryzyka. Celem wprowadzenia kontroli granicznych jest przeciwdziałanie nielegalnej migracji ze szlaku bałkańskiego.Podróżni muszą pamiętać o posiadaniu dokumentów podróży – dowodu osobistego lub paszportu.


Do 3 grudnia br. granicę polsko-słowacką można przekroczyć w:

- 17 drogowych przejściach granicznych:

Radoszyce

Barwinek

Muszynka

Piwniczna-Zdrój – Mnišek nad Popradom

Jurgów

Chyżne

Korbielów

Zwardoń - Skalité Platforma

 Leluchów - przejście drogowe, przeznaczone tylko dla obywateli UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci.

Konieczna - przejście drogowe (z wyłączeniem autobusów i busów), przeznaczone tylko dla obywateli UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci.

Niedzica – j.w.

Łysa Polana – j.w. 

Chochołów – j.w. 

Winiarczykówka – j.w. 

Ujsoły – j.w. 

Bór – j.w. 

Jaworzynka – Čierne –Skalité – j.w. 


 - 3 kolejowych przejściach granicznych:

Łupków – Palota

Muszyna – Plaveč

Zwardoń–Skalité


- 2 pieszych przejściach granicznych:

Ożenna - przeznaczone wyłącznie dla obywateli UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci.

Zwardoń - Mýto


Źródło: KaOSG, fot. MSWiA

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować