„NASZA PLANETA – NASZE ŻYCIE – DODAJMY IM SMAKU” – 137. Sądeckie Konwersatorium Naukowe w ANS

W piątek 10 listopada 2023 r. w auli Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie odbyło się 137. Sądeckie Konwersatorium Naukowe pt. „NASZA PLANETA – NASZE ŻYCIE – DODAJMY IM SMAKU”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Koło Naukowe Dietetyków, działające w strukturach Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu oraz Koło Polskiego Klubu Ekologicznego w Krynicy Zdroju.

„NASZA PLANETA – NASZE ŻYCIE – DODAJMY IM SMAKU” – 137. Sądeckie Konwersatorium Naukowe w ANS

Konwersatorium otworzyła Prorektor ds. studenckich i kształcenia ANS dr n. o zdr. Halina Potok, która zwróciła uwagę na istotność i aktualność tematu będącego przedmiotem wydarzenia. Jako pierwszy głos zabrał mgr inż. Tomasz Szczotka, Prezes Koła Polskiego Klubu Ekologicznego w Krynicy Zdroju oraz inicjator i realizator szeregu akcji i projektów ekologicznych, który przedstawił zakres działania oraz liczne osiągnięcia Koła.


Kolejnym prezentowanym wykładem było wystąpienie mgr Marii Staniszewskiej, wieloletniej Prezeski Polskiego Klubu Ekologicznego, której zainteresowania zawodowe koncentrują się na rolnictwie i produkcji żywności w kontekście zanieczyszczenia wody i utraty różnorodności biologicznej. Pani magister przedstawiła wykład pt. „Nasza nieograniczona konsumpcja a wylesienia w krajach Globalnego Południa”.


Podczas wydarzenie mieliśmy również przyjemność wysłuchania wykładu dr inż. Natalii Żurek reprezentującej Zakład Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pani doktor jest autorką licznych publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych dotyczących m.in. wpływu związków pochodzenia roślinnego na żywotność, zmian morfologicznych i mechanizmów śmierci komórek nowotworowych. Pani doktor wygłosiła wykład gościnny pt. „Świat bez oleju palmowego”, który przybliżył uczestnikom skalę problemu związanego z uprawą palmy olejowej popartą aktualną wiedza naukową.


Ostatnim wystąpieniem w programie 137. Konwersatorium był wykład studentek Koła Naukowego Dietetyków w Nowym Sączu. Alicja Mysza, Martyna Kuźlak oraz Kinga Janicka przestawiły prezentację pt. „Olej palmowy- wybrane aspekty dietetyczne”, która skoncentrowana była na wpływie oleju palmowego na zdrowie.


Na zakończenie 137. Sądeckiego Konwersatorium Naukowego głos zabrała Prodziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Pani dr n. o zdr. Urszula Cisoń-Apanasewicz, która skierowała podziękowania dla uczestników wydarzenia oraz wręczyła pamiątkowe podziękowania.


Istotnym etapem piątkowego wydarzenia była również prezentacja nowoczesnej bazy dydaktycznej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, która cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników. Dr n. o zdr. Urszula Cisoń-Apanasewicz zaprezentowała uczestnikom Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, w skład, którego wchodzą sale ćwiczeń, pozwalające na prowadzenie zajęć metodą symulacji medycznej niskiej, pośredniej i wysokiej wierności. Goście uczestniczyli również w prelekcji prowadzonej przez dr n. o zdr. Iwonę Zaczyk, która prezentowała stół anatomiczny wraz z możliwościami jego zastosowania podczas edukacji studentów. Koło Naukowe Dietetyków prowadziło analizę składu ciała z wykorzystaniem metody bioimpedancji elektrycznej, w trakcie której można było skorzystać z porad dietetycznych prowadzonych pod okiem mgr Iwony Migacz-Bodziony. Studenci Kierunku Ratownictwo medyczne prezentowali dostępną w strukturach Wydziału karetkę oraz postępowanie ratownicze w przypadku nagłego zatrzymania funkcji życiowych- opiekę merytoryczną sprawowała mgr Stanisława Drzyzga.


Zorganizowane przez Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu w Nowym Sączu Konwersatorium zgromadziło wielu słuchaczy, wśród których znaleźli się członkowie Polskiego Klubu Ekologicznego z Krynicy-Zdroju, członkowie Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdroju, Zespołu Szkół nr 1 im. KEN w Nowym Sączu oraz społeczność akademicka.


Więcej zdjęć tutaj.


Źródło: ANS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować