Nowy Sącz: Rondo u zbiegu Al. Piłsudskiego i ul. Kamiennej ma patrona

Rondo u zbiegu Al. Piłsudskiego i ul. Kamiennej ma oficjalnego patrona. To ojciec Józef Andrasz, jezuita i spowiednik św. Faustyny.

Nowy Sącz: Rondo u zbiegu Al. Piłsudskiego i ul. Kamiennej ma patrona

Na uroczystości nadania rondu imienia ojca Andrasza pojawił się zarówno prezydent Ludomir Handzel, jak i nowosądeccy radni oraz przedstawiciele środowiska duchownego.

Bardzo się cieszę, że w ten symboliczny, ale i uroczysty sposób możemy ten dzień świętować - mówił prezydent.

Przypomniał również, że nazwę rondu nadano decyzją Rady Miasta Nowego Sącza.

Ojciec Józef Andrasz urodził się 16 października 1891 roku, w Wielopolu koło Nowego Sącza. Po ukończonym gimnazjum w stolicy regionu, wstąpił do Towarzystwa Jezusowego i po dwóch latach nowicjatu złożył pierwsze śluby zakonne. Następnie podjął studia filozoficzne i teologiczne, zaś w 1919 roku, przyjął w Krakowie święcenia kapłańskie. W 1930 roku ojciec Józef Andrasz został Krajowym Sekretarzem Apostolstwa Modlitwy oraz Dzieła Poświęcenia Rodzin, funkcje tę pełnił aż do 1953 roku. W latach 1923-1928 redagował „Nasze Wiadomości”. Z kolei w latach 1930-1940 był redaktorem „Posłańca Serca Jezusowego” oraz przez rok dyrektorem Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy (1936-1937). Dzięki jego staraniom wydano również nowe opracowanie „Nowego Testamentu” w przekładzie ks. Jakuba. Wujka SJ. Zmarł 1 lutego 1963 roku.

Ojciec Józef Andrasz był także spowiednikiem św. siostry Faustyny Kowalskiej.

Obecnie rozpoczął się etap przygotowawczy procesu beatyfikacyjnego tego pochodzącego z Sądecczyzny kapłana. 

Źródło: UMNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować