Nowy Sącz: Władze miasta zapraszają na obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

Prezydent Ludomir Handzel oraz ks. dr Jerzy Jurkiewicz, prepozyt Kapituły Kolegiackiej, serdecznie zapraszają na uroczystości z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja.

Nowy Sącz: Władze miasta zapraszają na obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

Program wydarzenia:

10:30 - Msza św. w intencji Ojczyzny w Bazylice św. Małgorzaty.

11:30 - Przejście na Plac 3 Maja - uroczystości pod pomnikiem marszałka Stanisława Małachowskiego.

Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone jest 3 maja i zostało ustanowione w 1919 roku, a następnie ponownie w 1990 roku. To wyjątkowe święto upamiętnia uchwalenie Konstytucji 3 maja w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 1791 roku. Ta konstytucja była jedną z pierwszych na świecie i wyprzedziła m.in. konstytucję francuską. Konstytucja Trzeciego Maja została uchwalona przez Sejm Czteroletni, który zwołano w październiku 1788 roku1. To ważne wydarzenie stanowiło kamień milowy w historii Polski i jest obchodzone z dumą i szacunkiem.

Źródło: UMNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować