Nowy Sącz wyróżniony w III edycji konkursu Miasto z Klimatem

Nowy Sącz, a zarazem MPEC w Nowym Sączu, został wyróżniony w III edycji konkursu Miasto z Klimatem w kategorii Rozwój i transformacja ciepła systemowego.

Nowy Sącz wyróżniony w III edycji konkursu Miasto z Klimatem

Ministerstwo doceniło wkład MPEC w ochronę środowiska oraz minimalizowanie negatywnego wpływu na klimat.


Jak podkreśliła podczas wręczania nagród Pani wiceminister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska „Celem konkursu Miasto z Klimatem jest promocja oraz upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych, zielonych rozwiązań miejskich, służących poprawie jakości życia mieszkańców poprzez ochronę klimatu.”


Wyróżnienie w tym trudnym konkursie to kolejny dowód na to, że systematyczna, żmudna praca na rzecz naszego miasta, czasem niezauważana przez tych, którzy oczekują szybkich, populistycznych efektów, jest doceniana przez niezależnych, rządowych ekspertów w tak trudnej dziedzinie jak ochrona klimatu.


W imieniu Prezydenta Miasta Nowego Sącza nagrodę odebrała zastępca prezydenta Magdalena Majka oraz Paweł Kupczak Prezes zarządu w MPEC Nowy Sącz.


MPEC Nowy Sącz aktywnie działa w dziedzinie ochrony środowiska, buduje nowe, ekologiczne źródła ciepła, czego doskonałym przykładem jest kocioł na biomasę o mocy nominalnej 7 MW. Ponadto inwestuje również w rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczej oraz modernizację laboratorium badawczo-rozwojowego.


Każda z prowadzonych przez MPEC inwestycji to znaczna korzyść dla ekosystemu Nowego Sącza. Główny problem w Nowym Sączu to jakość powietrza. Szczególnie duże ilości pyłów zawieszonych - pyłów PM10 oraz PM2,5, które są najbardziej uciążliwe i szkodliwe dla mieszkańców.


Zrealizowany projekt budowy kotła na biomasę posiada efektywne systemy odpylania i oczyszczania spalin. Stosowany elektrofiltr zapewnia spełnienie wszystkich obecnie wymaganych, rygorystycznych norm emisyjnych, a spalane w kotle paliwo biomasowe podlega kontroli laboratorium badawczo-rozwojowego. Modernizacja laboratorium pozwala na prowadzenie kontroli jakości przyjmowanego opału – biomasy w trybie rzeczywistym – wstępne wyniki jakości opału dostępne są w ciągu ok. 3 godzin, co wpływa korzystnie na środowisko naturalne poprzez eliminację opału nie spełniającego norm jakościowych.


Spalenie w domkach jednorodzinnych równoważnej ilości węgla, dającego taką samą ilość energii cieplnej, która jest wytwarzana w kotle biomasowym Sądeckiego MPECu spowodowałaby emisję 16 ton CO2 do atmosfery - to tyle, ile wyprodukuje 4 000 samochodów diesla okrążających ziemię. Zmiana paliwa węglowego na biomasę przyczynia się również do ograniczenia ilości powstających z jego spalania odpadów. Aby uzyskać równoważną ilość energii cieplnej z miału węglowego, co z biomasy, należałoby spalić 8 000 ton miału węglowego rocznie, co za tym idzie w każdym roku do Nowego Sącza przyjedzie mniej o 140 wagonów pełnych miału węglowego.


Z roku na rok MPEC nie tylko modernizuje wyeksploatowane, często 40-letnie sieci ciepłownicze wykonane w technologii kanałowej, ale także buduje nowe sieci ciepłownicze. Realizacja zadań polegających na budowie i modernizacji sieci ciepłowniczej ma na celu zapewnienie bezpiecznych i stabilnych dostaw ciepła do odbiorców. Nowe sieci preizolowane posiadają wbudowany system monitoringu, który pozwala na natychmiastowe wykrycie jakiejkolwiek awarii i równie szybkie jej zlokalizowanie oraz usunięcie. Dzięki działającemu w Spółce Pogotowiu Ciepłowniczemu MPEC Nowy Sącz jest w stanie gotowości 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.


Źródło: UMNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować