O inwestycjach w oświatę i sport podczas sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyła się sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego, którą prowadził przewodniczący Rady Roman Potoniec. Przed głosowaniami, radni wysłuchali sprawozdania starosty Marka Kwiatkowskiego z działań Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

O inwestycjach w oświatę i sport podczas sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego
Trwają prace związane z budową Centrum Sportu w Marcinkowicach. Stan zaawansowania robót to około 75%. W najbliższym czasie nastąpi montaż urządzeń związanych z technologią basenu pływackiego - mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Również w Marcinkowicach, w naszym Zespole Szkół oddaliśmy do użytku następne pomieszczenia w Internacie. Miejsce znalazło w nich kolejnych 20 uczniów naszej szkoły. Wartość robót przekroczyła milion złotych. Kilka dni temu, do budynku szkoły w Marcinkowicach wszedł wykonawca, który zrealizuje ostatni etap kapitalnego remontu obiektu. Ma na to czas do 12 grudnia tego roku. Wartość zamówienia to ponad 1,1 miliona złotych.


Starosta mówił również o trwającym remoncie pomieszczeń w Domu Dziecka w Klęczanach, które w czerwcu strawił pożar. Wykonanych zostało ponad 50% robót. Planowane zakończenie prac – 31 października 2023 r. Wartość robót - 389 987 zł brutto. Prowadzone są uzgodnienia z ubezpieczycielem dotyczące ostatecznej kwoty odszkodowania.


Rozpoczęliśmy termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju – dodaje starosta Marek Kwiatkowski. - Wartość robót: 5 294 714 złotych, w tym dotacja: 4 860 956 złotych.


Termin zakończenia prac – 6 grudnia 2023 r. Trwają również prace budowlane w piwnicach budynku Starostwa Powiatowego polegające na usunięciu barier architektonicznych i remoncie kotłowni. Wartość robót: 374 093 złotych. Roboty mają się zakończyć w tym roku.


Podczas swojego wystąpienia, starosta poinformował radnych o zakończonych i trwających inwestycjach drogowych.


Podczas dzisiejszej sesji, radni podjęli m.in. uchwały dotyczące: zmian w składzie kilku komisji Rady Powiatu; zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie ul. Rynek 13, w związku z brakiem naboru w latach 2020-2023; zamiaru przekształcenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Muszynie przez zmianę siedziby i włączenia w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdroju; powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju.


Źródło: SPNS, fot. Maria Olszowska

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować