O planach i zrealizowanych inwestycjach w Sądeckich Wodociągach

O planach i zrealizowanych inwestycjach w Sądeckich Wodociągach

Podczas dzisiejszej konferencji w Sądeckich Wodociągach prezes Tadeusz Frączek oraz wiceprezes Sławomir Rajski przedstawili to, co już udało się zrobić i jakie są plany spółki na 2020 rok. 


Tadeusz Frączek poinformował o podpisanym 5 lutego porozumieniu Sądeckich Wodociągów z Gminą Łącko, na mocy którego powstanie sieć wodociągowa z Gołkowic do Kadczy.

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane dwa zadania inwestycyjne: przebudowa sieci w Gołkowicach oraz budowa w Łącku około 600 m wodociągu przewieszonego przez most, który zostanie zakończony studzienką wodomierzową.

 

Prezes zaznaczył, że Sądeckie Wodociągi dbają o bezpieczeństwo swoich klientów poprzez system zdalnych odczytów wodomierzy. W 2018 roku zostały zamontowane pierwsze koncentratory. 

 

Nakładka radiowa to jest coś, co nam umożliwia zdalny odczyt. Musi być w to zaangażowany pracownik i na odpowiednie urządzenie sczytać dane z wodomierza. My mamy praktycznie 100% wodomierzy z nakładkami radiowymi. 

 

Zgodnie z planami na 2020 rok w ramch projektu wspólnie realizowanego z Politechniką Krakowską, koncentratorami ma być objętych 95% wszystkich odbiorców. 

 

Koncentratory montujemy, bo to jest odczyt online. Jeśli klient ma założone u nas konto na e-BOKu lub Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta to możemy powiadomić go smsem, za jego zgodą o tym, że u niego wystąpiła awaria - powiedział Tadeusz Frączek.

 

Sławomir Rajski wiceprezes Sądeckich Wodociągów przekazał informacje o nowych inwestycjach oraz tych modernizacyjnych, które są w fazie prawie gotowej i tych, które będą realizowane.

 

Na osiedlu Piątkowa zakończyły się roboty związane z rozbudową sieci wodociągowej obejmujące ul. Świt, ul. Jodłową i ul. Promienną. Dobiegły końca także prace przy ul. Ronda 1 Brygady. 

 

Były to ważne prace, bo dotychczas z całego osiedla Gorzków wody deszczowe oraz ścieki płynęły do oczyszczalni i ponoszone były na niej nieuzasadnione koszty. 

 

Dzięki inwestycji kanalizacja ogólnospławna została rozdzielona na kanalizację sanitarną oraz deszczową. 

 

Wybudowaliśmy ok 50 metrów kanalizacji sanitarnej i ponad 140 metrów kanalizacji deszczowej wraz z separatorem ścieków.

 

Inwestycjami, które są w trakcie realizacji to wymiana sieci wodociągowej w ciągu ul. Kunegundy, ul Grodzkiej oraz Sucharskiego. 

 

Jeśli miasto przystąpi do przebudowy ul. J. Pawła II, to jesteśmy przygotowani do wymiany sieci wodociągowej na tym odcinku jakby był modernizowany. 

 

Wiceprezes wspomniał również o rozpoczęciu prac projektowych na terenie gminy Stary Sącz.

 

Na terenie Gminy Stary Sącz jest duży obszar przemysłowy, który jest systematycznie zabudowywany. To strefa aktywności gospodarczej. Rozpoczęliśmy tam prace projektowe związane z zapewnieniem infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla tych obszarów.

 

Spółka Sądeckie Wodociągi chce przygotować tam taką infrastrukturę, aby ten obszar mógł się dalej rozwijać i zabudowywać. 

 

Jest tam zgłoszonych wiele inwestycji do miasta i gminy w Starym Sączu. Przygotowujemy infrastrukturę, aby ten obszar mógł się dalej zabudowywać i rozwijać. 

 

Wiceprezes Sądeckich Wodociągów wspomniał również o Nawojowej, w której są braki w dostępie do wody. Chodzi o miejscowość Żeleźnikowa Wielka i rejon szkoły. Obecnie prowadzone są tam prace projektowe, aby doprowadzić wodę do centrum.

 

Fot. SW

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować