Obchody Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego w Gminie Podegrodzie

Złote Gody to piękna i niezwykła rocznica, która świadczy o trwałości i miłości małżeństw. W czwartek, 19 października 2023 r., w sali Biblioteki Gminnej w Podegrodziu, odbyła się uroczystość, podczas której wręczono Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Obchody Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego w Gminie Podegrodzie

Był to wyraz społecznego uznania dla małżeństw z terenu gminy Podegrodzie, które przeżyły razem pół wieku. Tylko nielicznym udaje się osiągnąć taki sukces życiowy, oparty na wzajemnym zrozumieniu, tolerancji i szacunku. Złote Gody to radosne święto nie tylko dla Jubilatów, ale także dla ich rodzin i przyjaciół, którzy dzielili z nimi radości i smutki przez 50 lat.


Uroczystość była prowadzona przez Zastępcę Kierownika Urzędu Gminy Podegrodzie - p. Monikę Hałas. Dekoracji Medalami dokonał Wójt Gminy Podegrodzie Stanisław Banach. Na uroczystości był również obecny Ksiądz Prałat Józef Wałaszek, Proboszcz Parafii Podegrodzie.


Źródło: Gm. Podegrodzie

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować