Od 30 lat dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Strażacy - ochotnicy z Brzeznej świętują swój jubileusz

W niedzielę 2 czerwca strażacy-ochotnicy z Brzeznej świętowali swój jubileusz, wspominając moment powołania do życia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w której pełnią swoją odpowiedzialną misję. W wydarzeniu wziął udział marszałek Witold Kozłowski.

Od 30 lat dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Strażacy - ochotnicy z Brzeznej świętują swój jubileusz
Szanowni Państwo, Drodzy Jubilaci, Druhny i Druhowie, wszyscy członkowie całej Braci Strażackiej, rozpocznę od podziękowań, słów uznania i wdzięczności dla tych wszystkich którzy 30 lat temu odważyli się powołać Ochotniczą Straż Pożarną w Brzeznej. Słowa szczególnej wdzięczności kieruję pod adresem nie żyjącego już Jana Kożucha, który był inicjatorem, wraz z kilkoma innymi osobami, który poświęcił bardzo dużo czasu i serca, aby rozpocząć działalność w tych bardzo skromnych warunkach - podkreślił marszałek Witold Kozłowski.
Uczestniczyliście przez te lata w bardzo wielu zdarzeniach: ratowaliście mienie i zdrowie nie tylko mieszkańców naszej gminy – ale też poza naszą gminą, ratowaliście ludzkie życie. Za to też bardzo serdecznie tym wszystkim, którzy przez te 30 lat z poświęceniem wykonywali te niełatwe zadania, bardzo serdecznie dziękuję - powiedział Witold Kozłowski.
Ale nie byliście sami - przez te 30 lat wspierały was władze gminy, władze powiatu, ale też wszystkie służby ratownicze Samorządu Województwa Małopolskiego. Kilka dosłownie przykładów, które obrazują zaangażowanie władz regionalnych we wspieranie służb ratowniczych: w czasie pandemii zakupiliśmy 50 karetek z pełnym covidovym wyposażeniem – największy zakup tego rodzaju w kraju. Z roku na rok zwiększamy wydatki nie tylko na OSP, PSP, ale na wszystkie służby ratownicze: WOPR, GOPR, TOPR, czy służby sanitarne, którym w czasie pandemii zakupiliśmy dwa supernowoczesne krwiobusy za blisko 7 mln zł, ponieważ zaczynało brakować krwi nie tylko w naszym województwie – problem był dużo szerszy. W roku ubiegłym przekazaliśmy 47 lekkich pojazdów ratownictwa drogowego do jednostek na terenie całego naszego województwa. W tym roku, w porozumieniu z gminami dokonujemy postępowania przetargowego, które zakończy się zakupem 54 średnich pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Jedna sztuka to wydatek rzędu 1,2 mln zł, więc można sobie łatwo wyobrazić, jak ogromne to są nakłady. Ale robimy to z pełnym przekonaniem, dlatego że zawsze tam, gdzie jest sytuacja kryzysowa, gdzie trzeba nieść pomoc członkom naszych wspólnot, ochotnicze straże pożarne, strażacy ochotnicy są zawsze pierwsi. I tutaj nie ma wątpliwości, czy inwestować w ochotnicze straże pożarne czy też może się zastanawiać, czy gdzie indziej tych środków nie kierować. My na pewno będziemy kontynuować taką politykę - dodał marszałek Kozłowski.

Gospodarz regionu przypomniał, że w najnowszej historii jednostki miał miejsce szczególny moment - 15 kwietnia, kiedy reprezentacja strażaków ochotników udała się do Pałacu Prezydenckiego, by wspólnie z przedstawicielami samorządu województwa przekazać do pałacowej kaplicy relikwie św. Floriana.

- To pierwsze wydarzenie tego rodzaju w naszym kraju. I to też w jakiejś perspektywie historycznej będzie was wyróżniało, podobnie jak ochotników strażaków z sąsiedniej miejscowości, z Podrzecza. Za to Wam bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że pobyt u Pana Prezydenta długo zostanie w waszej pamięci - podkreślił marszałek.
Na zakończenie pragnę wam życzyć ciągłej opieki waszego patrona, św. Floriana, ale chciałbym wspomnieć, że My tych patronów mamy nieporównywalnie więcej. Zaczynając od św. Kingi, która jeszcze w okresie, kiedy była błogosławioną, decyzją ks. biskupa została w 1901 roku uznana za patronkę diecezji tarnowskiej, później w 1999 roku - zresztą niedaleko stąd, na starosądeckich błoniach - wyniesiona do świętości i kanonizowana przez nieodżałowanego Jana Pawła II, polskiego papieża, następnie w 2007 roku została ogłoszona patronką samorządowców polskich. Mamy też lokalnego świętego, Stanisława Papczyńskiego. Ale nade wszystko pamiętajmy też, że nad nami wszystkimi czuwa jeszcze jeden patron. Od dwóch i pół roku jest nim św. Jan Paweł II - Patron Małopolski. Dlatego też życzę Wam, aby przez te kolejne dziesiątki lat, do kolejnych jubileuszy, Ci wszyscy święci czuwali szczególnie wtedy, kiedy realizujecie różnego rodzaju trudne ćwiczenia, szkolenia, ale również wtedy, kiedy z dużym poświęceniem i ryzykiem wyjeżdżacie do zdarzenia i niesiecie pomoc innym ludziom. Tego z całego serca życzę. Natomiast na pamiątkę tego dzisiejszego szczególnego wydarzenia pragnę w imieniu samorządowych władz województwa małopolskiego przekazać wam nagrodę – brązową Polonię Minor za to wszystko, co jednostka wniosła nie tylko w życie wspólnoty podegrodzkiej i powiatu nowosądeckiego, ale również do życia całej naszej małopolskiej wspólnoty - zakończył marszałek Kozłowski, wręczając przedstawicielom OSP Brzezna nagrodę.

Podczas uroczystości marszałek Kozłowski uhonorował także trzech strażaków OSP Brzezna, którym przekazał indywidualne wyróżnienia: Złote Odznaki Honorowe Województwa Małopolskiego – Krzyże Małopolski. Otrzymali je: Bogdan Fryzowicz, Robert Małek i Robert Mastalski.

Jednostka OSP Brzezna powstała w 1994 roku, a w 2015 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Od 30 lat druhny i druhowie dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Brzeznej i okolicznych miejscowości.

Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować