Oddział Pulmonologii limanowskiego szpitala został doposażony w gazy medyczne

Trudne miesiące związane z epidemią Covid-19 przyśpieszyły decyzję Dyrekcji Szpitala Powiatowego w Limanowej o unowocześnieniu instalacji gazów medycznych w bocznym skrzydle budynku Szpitala gdzie znajduje się Oddział Pulmonologii.

Oddział Pulmonologii limanowskiego szpitala został doposażony w gazy medyczne

Jeszcze w okresie zimowym tj. na przełomie 2020/2021 roku rozpoczęto prace związane z doprowadzeniem z budynku głównego Szpitala do jego bocznego skrzydła, kompletnej instalacji gazów medycznych, tak, by na oddziale pulmonologii przy każdym łóżku były gniazda do tlenu, próżni i sprężonego powietrza.


Do tej pory na oddziale pulmonologii był bezpośredni dostęp do tlenu, jednak w sytuacjach zwiększonego zapotrzebowania oddział musiał wspomagać się koncentratorami tlenu. Były to środki w zupełności wystarczające, niemniej jednak obecne rozwiązania zdecydowanie podniosą komfort pracy personelu oddziału.


Po przeprowadzonych pracach we wszystkich salach oddziału pulmonologii znajdują się gniazda z tlenem, próżnią i sprężonym powietrzem. Wydzielono również salę z dwoma stanowiskami do intensywnego nadzoru pulmonologicznego oraz dwie sale w których znajdują się 4 łóżka dla pacjentów wymagających nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. Pacjenci przebywający na tych salach będą objęci monitoringiem wizyjnym dodatkowo zamontowano tam kardiomonitory podłączone do konsoli zbiorczej IT, która umożliwia ciągłe monitorowanie funkcji życiowych pacjentów i zdalny nadzór nad nimi. Konsola daje możliwość równoczesnego podglądu na w/w funkcje u kilku pacjentów równocześnie. Jest to rozwiązanie będące nie tylko ułatwieniem dla personelu oddziału ale przede wszystkim podnoszące bezpieczeństwo pacjentów.


Poza opisanymi pracami, oddział pulmonologii został całkowicie przemalowany i odświeżony, co wydawało się niezbędne po otrzymanej decyzji o likwidacji łóżek covidowych. Wszystkie roboty zostały wykonane przez pracowników Sekcji Remontowo-Budowlanej Szpitala.


Kolejnym elementem udoskonalenia gospodarki gazami medycznymi w Szpitalu jest zakup dodatkowego zbiornika tlenu. Jest to zbiornik kriogeniczny na ciekły tlen (3 tony) wraz z parownicą atmosferyczną. Tak więc na obecną chwilę Szpital Powiatowy w Limanowej dysponuje 1 dużym zbiornikiem tlenu (6,2 tony), 1 zbiornikiem małym (3 tony) oraz tlenownią w której znajduje się 40 butli 40 litrowych podłączonych w rampie, stanowiących zabezpieczenie na wypadek awarii zbiorników głównych.


Te wszystkie działania, zarówno na oddziale pulmonologii, jak i związane z montażem nowego zbiornika tlenu stanowią skuteczne zabezpieczenie na wypadek ewentualnej kolejnej fali zachorowań na Covid-19.


Łączny koszt opisanych wyżej prac to blisko 65 000 zł, natomiast umowa zakupu nowego zbiornika gazu wraz z montażem to ponad 30 000 zł. Całość wydatków została pokryta ze środków własnych Szpitala.


Źródło: Szpital Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować