Ogłoszono otwarty konkurs ofert „Małopolska Sieć Sukcesorów”

Organizacje działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i wsparcia transferu biznesu w województwie małopolskim już od dziś mogą ubiegać się o dotację z budżetu województwa na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska Sieć Sukcesorów”. Zainteresowani mogą składać oferty do 30 marca br.

Ogłoszono otwarty konkurs ofert „Małopolska Sieć Sukcesorów”

W naszym kraju większość przedsiębiorstw prywatnych powstała po przemianach 1989 r. Jak pokazują statystyki, założyciele firm z tamtego okresu, wkraczają aktualnie w wiek emerytalny i przymierzają się do przekazania swoich biznesów następcom, bądź to w gronie rodziny, bądź poza nią. Powodzenie procesu sukcesji zależy jednak w dużej mierze od poziomu wiedzy oraz postaw, zarówno nestorów, jak i sukcesorów.


W obliczu zwiększającej się liczby firm, których właściciele wkraczają w wiek emerytalny, województwo organizuje specjalny program, który wzmocni postawy przedsiębiorcze potencjalnych sukcesorów i wyposaży ich w niezbędną wiedzę w zakresie transferu biznesu – mówi marszałek Witold Kozłowski.


Głównym celem programu „Małopolska Sieć Sukcesorów” jest podniesienie poziomu gotowości do sukcesji w małopolskich firmach poprzez wzmocnienie postaw przedsiębiorczych oraz rozwój wiedzy i umiejętności u potencjalnych sukcesorów czy osób, które przejęły firmę w wyniku sukcesji. Realizacja zadań służy również wymianie doświadczeń, networkingowi oraz tworzeniu sieci współpracy młodych sukcesorów.


W ramach konkursu wsparcie w formie dotacji można uzyskać na organizację cyklu spotkań podnoszących wiedzę w kluczowych obszarach związanych z prowadzeniem i transferem biznesu. Spotkaniom towarzyszyć powinna wymiana doświadczeń oraz networking uczestników moderowany przez eksperta merytorycznego.


W konkursie oferty mogą składać NGO-sy realizujące działania z obszaru wspierania rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości, sukcesji.


Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 100 tys. zł. W ramach konkursu przewiduje się wybór i dofinansowanie więcej niż jednej oferty.


Szczegółowe informacje o konkursie, w tym niezbędne dokumenty aplikacyjne, są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.malopolska.pl


Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować