Oświadczenie Nova sp. z o.o. w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zaskarżoną decyzję i decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 23 sierpnia 2021 r oraz zasądza od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na rzecz Nova Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu kwotę 20.834 (dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści cztery) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Oświadczenie Nova sp. z o.o. w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji
Nova Sp. z o.o. wydała oświadczenie w odpowiedzi na nieprawdziwe informacje rozpowszechniane przez radnych miejskich, w tym podczas sesji Rady Miasta Nowego Sącza 21 listopada 2023 roku. 


Całość oświadczenie oraz wyrok sądu możecie Państwo przeczytać w załącznikach.

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować