Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jazowsku z promesą na kontynuacje prac konserwatorskich

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski przekazał ks. proboszczowi Mirosławowi Papierowi opiewającą na 110 tys. zł promesę na kontynuację prac konserwatorskich w 300-letnim kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jazowsku. W ostatnich latach w ramach programu Ochrony zabytków Małopolski dofinansowano ponad dwa tysiące zadań konserwatorskich za ponad 72,5 mln zł.

Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jazowsku z promesą na kontynuacje prac konserwatorskich
W ramach konkursu Ochrona zabytków Małopolski 2021 dofinansowaliśmy realizację 94 zadań na łączną kwotę 4 milionów złotych. Wśród beneficjentów znalazły się parafie, zgromadzenia i klasztory, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednostki samorządu terytorialnego, a także osoby prywatne. 11 dotacji w kwocie 560 tys. zł przyznano właścicielom zabytków z terenu powiatu nowosądeckiego, a 3 dotacje, w kwocie 73 tys. zł, z terenu Nowego Sącza - mówi marszałek Witold Kozłowski.


Samorząd Województwa Małopolskiego każdego roku przeznacza znaczne środki na wspieranie prac konserwatorskich podejmowanych przez właścicieli zabytkowych obiektów w naszym regionie.


W latach 1999-2021 z budżetu Województwa Małopolskiego przekazano na ten cel w formie dotacji ponad 72,5 miliona złotych. Dzięki temu beneficjenci podjęli się realizacji ponad dwóch tysięcy zadań konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych - zaznacza marszałek Witold Kozłowski.


W konkursie „Ochrona zabytków Małopolski 2021” Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jazowsku otrzymała dotację w wysokości 110 tys. zł. Pieniądze te pozwolą na kontynuację rozpoczętej w 2020 roku konserwacji unikalnej polichromii w prezbiterium i części nawy zabytkowego kościoła.


Okazało się, że na murach zachowały się tu malowidła, które pierwotnie zdobiły tę piękną 300-letnią świątynię. Pod późniejszymi malowidłami odkrywane są barokowe freski. W zeszłym roku parafia w Jazowsku uzyskała na pierwszy etap prac konserwatorskich dotację w wysokości 70 tys. zł. W tym roku jest to 110 tys. zł. Mamy wielką nadzieję, że dzięki troskliwej opiece i dalszym pracom kościół w Jazowsku stanie się już wkrótce prawdziwą perłą sztuki sakralnej na mapie Małopolski - dodaje marszałek Witold Kozłowski.


W wydarzeniu wziął udział radny powiatu nowosądeckiego, a zarazem dyrektor Departamentu Generalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Tadeusz Zaremba oraz radni gminni.


Konkurs „Ochrona zabytków Małopolski 2021”

W tegorocznej edycji konkursu złożono 217 wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Zapotrzebowanie jest duże. Ogólna kwota oczekiwanej dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego wyniosła ok. 21,7 mln zł. Do oceny merytorycznej dopuszczono 183 wnioski z oczekiwaną kwotą dotacji na poziomie 18 mln zł. 34 wnioski negatywnie oceniono pod względem formalnym. 29 marca 2021 r. Sejmik Województwa Małopolskiego stosowną uchwałą udzielił dotacji na realizację 94 zadań z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w kwocie 4 mln zł.


Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować