PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na modernizację czwartego odcinka linii kolejowej numer 104 Chabówka – Nowy Sącz

PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały 7 marca 2024 r. umowę na modernizację czwartego odcinka linii kolejowej numer 104 Chabówka – Nowy Sącz. W 2026 roku pociągi pojadą nowym torem pomiędzy Limanową a bocznicą Klęczany. Zaplanowany w ramach inwestycji nowy tunel skróci czas przejazdu pociągiem do Nowego Sącza.

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na modernizację czwartego odcinka linii kolejowej numer 104 Chabówka – Nowy Sącz
Dzisiaj jesteśmy w bardzo ważnym momencie dla funkcjonowania polskiej infrastruktury, której istotną częścią jest rozwój linii i połączeń kolejowych. To będzie rewolucja dla połączeń między Krakowem a Nowym Sączem. Ta inwestycja jest częścią większego projektu, który nie tylko skróci czas podróży i sprawi, że te połączenia będą efektywne, ale znacznie zwiększy pole manewru dla przewoźników, dla ruchu aglomeracyjnego, tak aby wreszcie można było z Krakowa do Nowego Sącza i z Nowego Sącza do Krakowa dostać się w 60 minut. To jest wspaniała wiadomość dla wszystkich, którzy chcą się przemieszczać między tymi dwoma miastami, upatrując swojej szansy w komunikacji kolejowej. Powstanie tu najdłuższy tunel w Polsce, nie tylko kolejowy, ale także w odniesieniu do tuneli drogowych. Mamy przed sobą historyczną inwestycję. Ja z wielką nadzieją czekam na uruchomienie i zakończenie tego projektu, ponieważ to będzie przykład dla inwestycji w całym kraju – powiedział Dariusz Klimczak, Minister Infrastruktury.

Na wykonanie prac ujętych w kontrakcie wykonawca zadania będzie miał 31 miesięcy. Tory w znacznej części poprowadzone zostaną w nowym śladzie, z uwzględnieniem tunelu kolejowego, który skróci czas przejazdu na tej trasie. PLK SA podpisały również umowy na nadzór inwestorski nad tym i dwoma innymi odcinkami modernizowanej linii kolejowej nr 104 (stacja Limanowa i Rabka Zaryte – Mszana Dolna).

Idziemy w nowe ślady, idziemy w poważne prostowanie czegoś, co już dziś nie przystaje do nowych uwarunkowań. Przemieszczanie się z prędkością 60 km/h to nie jest coś, czym są zainteresowani pasażerowie czy przewoźnicy. Bardzo mocno ingerujemy tą inwestycją - elementem połączenia Kraków - Nowy Sącz - w to, co zostało zbudowane prawie 150 lat temu. Patrząc na całość, obrazowo można to skrócić do jednego zdania: z Krakowa do Nowego Sącza nie w trzy godziny, tylko w godzinę w perspektywie następnych kilku lat. Na kolei potrzebna jest nowa jakość – stwierdził Piotr Malepszak, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Na odcinku Limanowa – bocznica Klęczany zmodernizowany i zelektryfikowany zostanie tor o długości przeszło 12,5 km. Pomiędzy miejscowościami Męcina i Mordarka wydrążony zostanie tunel o długości 3,6 km. W ramach inwestycji w Mordarce powstanie nowy przystanek, nowy peron zostanie wybudowany także w Chomranicach, a stacja w Męcinie powstanie w nowej lokalizacji. Perony będą w pełni dostępne dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Dotychczasowy przebieg linii kolejowej ma zostać zagospodarowany przez lokalne samorządy.

„Podłęże – Piekiełko” to inwestycja, na którą od lat czekali mieszkańcy południowej Małopolski. Realizacja tego projektu zwiększy konkurencyjność kolei i przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu – powiedział Piotr Wyborski, p.o. Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Istotnym elementem projektu jest przebudowa obiektów inżynieryjnych. Prace obejmą 10 wiaduktów i 12 mostów. Przejazdy kolejowo-drogowe będą zastąpione skrzyżowaniami bezkolizyjnymi. Poprowadzą do nich nowe drogi. Poprawi się bezpieczeństwo w ruchu lokalnym. Dzięki inwestycji pociągi pasażerskie będą mogły poruszać się z prędkością do 160 km/h, a pociągi towarowe 100 km/h. Zwiększą się możliwości kolei w regionie.

Obecnie prace budowlane toczą się na trzech innych fragmentach linii kolejowej 104 (bocznica Klęczany – Nowy Sącz, Chabówka – Rabka Zaryte, Rabka Zaryte – Mszana Dolna). PLK SA prowadzą również postępowanie przetargowe na przebudowę stacji Limanowa. Modernizacja odcinka Chabówka – Nowy Sącz jest częścią większego przedsięwzięcia zarządcy infrastruktury kolejowej o skrótowej nazwie „Podłęże – Piekiełko”. Inwestycja PLK SA oprócz modernizacji i elektryfikacji 75 km trasy Chabówka – Nowy Sącz obejmie również budowę 58 km nowej linii, łączącej Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną. Dzięki temu do 2029 roku stworzona zostanie nowa linia kolejowa, która połączy Kraków z Podhalem i Sądecczyzną. Najszybsze pociągi przejadą trasą Kraków – Nowy Sącz w ok. 60 minut. Natomiast podróż ze stolicy Małopolski do Zakopanego zajmie ok. 90 minut.

Źródło: MI

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować