Plac parkingowy przy kościele w Chomranicach utwardzony

Gmina Chełmiec zakończyła ważny projekt infrastrukturalny, który dotyczył utwardzenia placu parkingowego przy kościele w Chomranicach.

Plac parkingowy przy kościele w Chomranicach utwardzony

Inwestycja ta obejmowała szereg prac budowlanych, takich jak stworzenie nowej podbudowy, systemu odwodnienia, a także instalację krat i korytek, co zapewne przyczyni się do lepszej organizacji przestrzeni oraz zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników.

Koszt całkowity tych działań wyniósł 380 tysięcy złotych, które zostały pokryte z budżetu gminy. Wykonawcą, który zrealizował to zadanie, była miejscowa firma JK Usługi Budowlane, kierowana przez Jana Migacza.

Źródło: Gm. Chełmiec

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować