Podpisano umowę na remont jednej z dróg w gminie Łososina Dolna

27.06.2024 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo–Mostowych S.A. z siedzibą przy ul. Jagodowej 55, 33-300 Nowy Sącz.

Podpisano umowę na remont jednej z dróg w gminie Łososina Dolna

Umowa dotyczy realizacji zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 292644 K Świdnik–Koszary” na następujących odcinkach:

  • Odcinek I: od km 0+000,00 do km 0+550,00
  • Odcinek II: od km 1+300,00 do km 1+445,00
  • Odcinek III: od km 1+650,00 do km 2+205,00

Prace obejmować będą:

  • Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
  • Prace ziemne
  • Poprawę odwodnienia drogi
  • Pokrycie drogi nową asfaltową nawierzchnią
  • Utworzenie utwardzonych poboczy
  • Montaż oznakowań pionowych, poziomych oraz barier ochronnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Łączna wartość zadania wynosi 1 299 585,42 zł. Projekt finansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 706 009,00 zł, zaś wkład własny Gminy Łososina Dolna to 593 576,42 zł. Prace mają być zakończone do 30 września 2024 r.

Źródło: Gm. Łososina Dolna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować