Policjanci spotkali się z mieszkańcami i samorządowcami miasta i gminy Stary Sącz

„Zagrożenia w ruchu drogowym oraz negatywne zjawiska na terenie Park & Ride przy ulicy Pod Ogrodami w Starym Sączu” – pod takim hasłem starosądeccy policjanci 8 czerwca br. przeprowadzili spotkanie z mieszkańcami i samorządowcami miasta i gminy Stary Sącz, którego głównym celem było przedstawienie stanu bezpieczeństwa oraz realizacji wniosków wypracowanych podczas ubiegłorocznej debaty.

Policjanci spotkali się z mieszkańcami i samorządowcami miasta i gminy Stary Sącz

Pierwsza debata odbyła się 8 lipca 2021 roku. Impulsem do jej zorganizowania były zdarzenia drogowe zaistniałe w pierwszej połowie ubiegłego roku na terenie miasta Stary Sącz, a na wybór tematyki wpłynęły m.in. informacje przekazywane przez mieszkańców za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Podczas debaty mieszkańcy poruszyli nurtujące ich problemy związane z lokalnym bezpieczeństwem, zwłaszcza w rejonie parkingu przy dworcu autobusowym, gdzie dochodziło do łamania przepisów ruchu drogowego oraz przepisów porządkowych przez spotykającą się tam młodzież. Uwzględniając oczekiwania i potrzeby mieszkańców, wspólnie zdiagnozowano wówczas zagrożenia oraz nakreślono kierunki działań, których celem była poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie Starego Sącza.


8 czerwca br. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu zorganizowano debatę ewaluacyjną, mającą na celu podsumowanie stanu realizacji wniosków i postulatów, które wspólnie wypracowano podczas ubiegłorocznego spotkania. Gospodarzami debaty byli funkcjonariusze Komisariatu Policji w Starym Sączu na czele z komendantem, nadkom. Arkadiuszem Krokiem. Na spotkanie przybyli mieszkańcy miasta i gminy, a także przedstawiciele lokalnego samorządu – Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, Sekretarz Gminy Stary Sącz Daniel Śmierciak oraz przedstawiciele urzędu i Rady Miejskiej w Starym Sączu. Moderatorem debaty była podkom. Barbara Leśniak z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.


Uczestnicy debaty mieli okazję zadawać policjantom pytania, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i propozycjami działań zmierzających do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Pod koniec spotkania jego uczestnicy wypełnili anonimową ankietę ewaluacyjną.


***

Debaty społeczne pod hasłem "POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE - MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW” to cykl spotkań organizowanych w całym kraju, w tym również na terenie działania sądeckiej komendy i komisariatów z terenu Sądecczyzny.


Debaty pozwalają z jednej strony diagnozować aktualne zagrożenia bezpieczeństwa, natomiast z drugiej – umożliwiają określenie i zaplanowanie sposobów rozwiązania zdiagnozowanych problemów zgodnie z oczekiwaniami społecznymi oraz zasobami i możliwościami podmiotów odpowiedzialnych w środowisku za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.


Źródło: KMPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować