Poseł Jan Duda z wizytacją w Gminie Łącko

18 lutego w gminie Łącko gościł Poseł na Sejm RP – Pan Jan Duda. Celem jego wizyty było spotkanie się z przedstawicielami sadowników z terenu gminy oraz omówienie spraw bieżących.

Poseł Jan Duda z wizytacją w Gminie Łącko

Ponadto, Poseł wraz z Wójtem Janem Dziedziną udali się na plac budowy Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej, a także wraz z łąckim Proboszczem odwiedzili niedawno zakończoną inwestycję, jaką był remont Domu Parafialnego w Łącku. Proboszcz Czesław Noworolnik zaprezentował również postępy prac jakie można zaobserwować na Kościele Parafialnym, gdzie trwają roboty związane z wymianą pokrycia dachowego.


Inwestycja ta realizowana jest dzięki współfinansowaniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska- Regionalnego Konserwatora Przyrody w związku z projektem pn. „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce”.


Źródło: Gm. Łącko

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować