Pogoda - Sądeckie.pl21

Dzisiaj jest: 21. 06. 2021
Do końca roku: 193 dni
Jakość Powietrza

Powiat nowosądecki: 32 uzdolnionych uczniów otrzyma stypendium w wysokości 5 tys. zł

Powiat nowosądecki: 32 uzdolnionych uczniów otrzyma stypendium w wysokości 5 tys. zł

32 szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki otrzyma stypendium w wysokości 5 tysięcy złotych brutto.

 

Będą je mogli przeznaczyć na cele edukacyjne, czyli zakup literatury fachowej, udział w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych, konferencjach, seminariach, warsztatach, a także na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu – mówi Bożena Mynarek , dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

 

Przyznanie stypendiów w takiej wysokości było możliwe dzięki projektowi „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”, współfinansowanemu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

 

Dyrektorzy szkół i członkowie Komisji stypendialnej, w skład której weszła m.in. Zofia Nika – członek Zarządu Powiatu, podpisali już stosowne dokumenty i niebawem pierwsza transza pieniędzy trafi na konta uczniów.  

 

Źródło: SPNS, fot. Maria Olszowska

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować