Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Limanowej

24 maja 2023 r. na placu przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej miały miejsce uroczystości związane z Powiatowymi Obchodami Dnia Strażaka.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Limanowej

Uczestniczyli w nich strażacy zawodowi oraz reprezentacje Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wraz z pocztami sztandarowymi. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: senator Jan Hamerski, Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mariusz Łaciak, Komendant Powiatowy Policji w Limanowej podinsp. Marcin Sak, Kapelan Małopolskich Strażaków ks. bryg. Władysław Kulig, Powiatowy Kapelan PSP w Limanowej ks. Bogdan Stelmach, wójtowie gmin oraz dyrektorzy powiatowych inspekcji i straży. Powiat Limanowski reprezentowali Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Przewodniczący Rady Powiatu Józef Pietrzak oraz Etatowy Członek Rady Powiatu Wojciech Włodarczyk.


Uroczystość rozpoczęto złożeniem meldunku o gotowości pododdziałów, po czym na maszt wciągnięta została flaga Polski i odśpiewany hymn narodowy. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Limanowej st. bryg. Tomasz Pawlik witając obecnych.


Jednym z najważniejszych punktów Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka było wręczenie rozkazów mianowania na wyższy stopień służbowy. W korpusie oficerów awansowano dwóch strażaków na stopień kapitana i młodszego kapitana, w korpusie aspirantów awansowano trzech strażaków, natomiast w korpusie podoficerów siedmiu. Akt Mianowania awansowani otrzymali z rąk Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mariusza Łaciaka oraz Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej st. bryg. Tomasza Pawlika. Listy gratulacyjne wręczył Starosta Limanowski Mieczysław Uryga.


Dziękuję Kierownictwu, wszystkim Druhom i Pracownikom Cywilnym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej za gorliwe wypełnianie obowiązków służbowych oraz stałą gotowość do niesienia pomocy. Jestem pod wrażeniem systematycznego budowania profesjonalnego zespołu świetnie wyszkolonych strażaków, którzy w każdej sytuacji sprostają zagrożeniom – wszystko dla wspólnego dobra mieszkańców Powiatu Limanowskiego. – podkreślał w przemówieniu starosta Mieczysław Uryga.


Uroczystość powiatowa była również okazją do wręczenia decyzji o włączeniu jednostek OPS Szyk i OSP Słopnice Górne do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Jest to element krajowego programu poszerzania współpracy państwowych straży pożarnych z jednostkami OSP. Te ostatnie muszą jednak spełnić warunki określone przepisami prawa polegające na posiadaniu odpowiedniego sprzętu technicznego, wozów strażackich a przede wszystkim dobrze wyszkolonych strażaków ochotników. W powiecie limanowskim spośród 55 jednostek OSP aż 35 włączonych zostało do KSRG.


Trzecie wyjątkowe wydarzenie dotyczyło przyjęcia na stan KP PSP Limanowa nowego specjalistycznego wozu ratowniczo – gaśniczego, którego zakup możliwy był dzięki wsparciu między innymi Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz Gminy Limanowa. Poświęcenia pojazdu dokonali Kapelan Małopolskich Strażaków ks. bryg. Władysław Kulig oraz Powiatowy Kapelan PSP w Limanowej ks. Bogdan Stelmach.


Źródło: Powiat Limanowski

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować