Nowy Sącz: Powitano uczestników 30. Święta Dzieci Gór

Rozpoczęcie ŚWIĘTA DZIECI GÓR, najpiękniejszego folklorystycznego festiwalu dziecięcego, jest różne. Dla wielu ważnym momentem jest msza festiwalowa, która w tym roku odbędzie się w niedzielę o godzinie 14:00 w bazylice św. Małgorzaty.

Nowy Sącz: Powitano uczestników 30. Święta Dzieci Gór

Po Eucharystii uczestnicy Festiwalu spotkają się z władzami na Rynku w Nowym Sączu. O godzinie 17:00 odbędzie się koncert inauguracyjny, podczas którego wszyscy uczestnicy tańcem i śpiewem rozpoczną Festiwal. Jednak dla organizatorów kolejny Festiwal zaczyna się wraz z zakończeniem poprzedniego, a dla uczestników ważny jest już sobotni wieczór poprzedzający niedzielę rozpoczynającą ŚWIĘTO. Wtedy odbywają się pierwsze spotkania z kamratami, pierwsze posiłki i pierwsze oficjalne spotkanie z organizatorami.


W internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, w Domu Studenta Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu oraz w Bursie Szkolnej w Starym Sączu dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ Andrzej Zarych przedstawiał kierownikom zespołów reżysera Festiwalu Józefa Brodę, współprowadzącego koncerty Krzysztofa Trebunię-Tutkę, asystentkę Józefa Katarzynę Brodę, menadżera ŚWIĘTA Piotra Gąsienicę, kierującą biurem organizacyjnym Monikę Kurzeję, fotografa Festiwalu Piotra Droździka oraz autora tekstu.


Monika wprowadzała zespoły w zwyczaje panujące na festiwalowej mszy, a Piotr Gąsienica opowiadał instruktorom o powitaniu na Rynku, korowodzie i koncercie inauguracyjnym w Amfiteatrze. Te nocne spotkania są ważne, ponieważ pozwalają organizatorom zapytać uczestników, czy wszystko jest w porządku. Na objeździe zabrakło zespołu z Kenii, który miał wsiadać do samolotu do Polski o godzinie 1:00 w nocy.


Źródło: MCK Sokół, fot. Piotr Droździk

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować