Pogoda - Sądeckie.pl25

Dzisiaj jest: 25. 02. 2021
Do końca roku: 309 dniPrezes zarządu gorlickiej firmy ukarany mandatem

Prezes zarządu gorlickiej firmy ukarany mandatem

Zakończyła się kontrola legalności zatrudnienia prowadzona przez funkcjonariuszy Grupy Zamiejscowej z siedzibą w Gorlicach Placówki Straży Granicznej w Tarnowie.

Przestrzeganie przepisów dotyczących legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców na terytorium RP sprawdzono w jednej z gorlickich firm.


Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą 3 obywateli Bangladeszu oraz materiały związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i pełnieniem funkcji prezesa zarządu tejże spółki przez kolejnego, 38-letniego Banglijczyka.


W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono blisko 8 miesięczne nielegalne wykonywanie pracy na terytorium RP - pełnienie funkcji prezesa zarządu kontrolowanej spółki przez obywatela Bangladeszu. Cudzoziemiec popełnił wykroczenie z art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W związku z powyższym zastosowano wobec niego sankcję w postaci grzywny w drodze mandatu karnego gotówkowego w wysokości 500 złotych.


Źródło: KaOSG

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować