„Promyk” z nagrodą

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski odwiedził Warsztat Terapii Zajęciowej w Gostwicy, który prowadzi Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół, Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Promyk”. Stowarzyszenie pod przewodnictwem Urszuli Potoniec-Mędoń od lat pomaga osobom z niepełnosprawnościami w integracji społecznej i zawodowej.

„Promyk” z nagrodą
Cieszymy się, że starosta docenił naszą pracę i nominował nas do nagrody w konkursie Małopolski Lider Ekonomii Społecznej 2023 – mówi Urszula Potoniec-Mędoń. – Nasze działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz rozwijanie ich umiejętności i samodzielności zostały nagrodzone tytułem Podmiotu Reintegracyjny Roku. Nasi podopieczni już nie mogą się doczekać wyjazdu do Kopalni Soli w Wieliczce, który jest nagrodą w tym konkursie.


To wielki sukces WTZ z Gostwicy, który należy do naszego Powiatu – mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Jako samorządowcy zawsze jesteśmy gotowi do współpracy z organizacjami, które dbają o osoby niepełnosprawne. Sami prowadzimy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej, gdzie zatrudniamy osoby z niepełnosprawnościami. To ważne, aby miały one możliwość uczestniczenia w życiu społecznym. Gratuluję!


Tytuł Podmiotu Reintegracyjny Roku otrzymały równorzędnie: Zakład Aktywności Zawodowej „U Pana Cogito” Pensjonat i Restauracja prowadzony przez Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne oraz Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół, Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Promyk” z Gostwicy. 


W uzasadnieniu przyznania nagrody podkreślono zaangażowanie zarządu Stowarzyszenia w stworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu „Promyk” w Łukowicy, w którym znalazło zatrudnienie 16 absolwentów WTZ z Gostwicy – dodaje prezes Urszula Potoniec-Mędoń. - To niecodzienny wynik w skali kraju. Zatrudnienie takiej liczby absolwentów jest efektem wspólnej pracy kadry WTZ, zarządu Stowarzyszenia i rodziców.


Źródło: SPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować