Przerwy w dostawie prądu w dniach 4 - 8 marca

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi sieci energetycznej, informujemy o następujących terminach i miejscach wyłączeń prądu:

Przerwy w dostawie prądu w dniach 4 - 8 marca

NOWY SĄCZ

4.03.2024 (jutro) 08:00 - 14:00 w miejscowościach: Nowy Sącz, ulice: Nawojowska, od okolic numerów: 305, 328 w kierunku Nawojowej, Górki Zawadzkie, od okolic numeru 62 w kierunku Nawojowej, Prusa i Siedleckiego, od strony Sportowej, Baczyńskiego, Sportowa, Nawojowa, ul. Nowosądecka, od okolic numerów: 166, 221 w kierunku Nowego Sącza wraz z przyległymi

6.03.2024 (za 3 dni) 12:00 - 14:00 w Nowym Sączu, ulice: Królowej Jadwigi, budynek położony obok numeru 29a- zasilany ze złącza kablowego nr 1105, Klasztorna- garaże- położone obok numeru 30

7.03.2024 (za 4 dni) 08:00 - 14:00 w Nowym Sączu, ulice: Krokowskiego 8, Żulińskiego 8, oraz ulica Wiśniowieckiego na odcinku od Żulińskiego do nr 123a, 124, dotyczy odbiorców zasilanych z sieci napowietrznej

7.03.2024 (za 4 dni) 09:00 - 14:00 w Nowym Sączu, ul. Axentowicza, budynek nr 25N- zasilany ze złącza kablowego nr 23108

7.03.2024 (za 4 dni) 12:00 - 14:00 w Nowym Sączu, ulice: Nawojowska, numery: 7, 11, 13, 15a, Konopnickiej- garaże- położone obok numeru 30

8.03.2024 (za 5 dni) 08:00 - 09:00 w Nowym Sączu, część ulicy Śniadeckich od budynku Poczty do Rejtana, Młyńska 8, 9, 10, Pierackiego, część Kuźnice i Stolarskiej od strony Kuźnice, i okolice, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

8.03.2024 (za 5 dni) 12:00 - 14:00 w Nowym Sączu, część ulicy Śniadeckich od budynku Poczty do Rejtana, Młyńska 8, 9, 10, Pierackiego, część Kuźnice i Stolarskiej od strony Kuźnice, i okolice.

POWIAT NOWOSĄDECKI

4.03.2024 (jutro) 07:00 - 14:00 w miejscowości Myślec, budynki numery: 56, 58, 59, 71, 75, 76, 82, 88, 109 i okoliczne

4.03.2024 (jutro) 08:00 - 13:00 w miejscowości Siołkowa- Zagórze w kierunku Białej Niżnej

4.03.2024 (jutro) 08:00 - 14:00 w miejscowościach: Nowy Sącz, ulice: Nawojowska, od okolic numerów: 305, 328 w kierunku Nawojowej, Górki Zawadzkie, od okolic numeru 62 w kierunku Nawojowej, Prusa i Siedleckiego, od strony Sportowej, Baczyńskiego, Sportowa, Nawojowa, ul. Nowosądecka, od okolic numerów: 166, 221 w kierunku Nowego Sącza wraz z przyległymi

5.03.2024 (pojutrze) 07:00 - 15:00 w części miejscowości Dąbrowa, w stronę Ubiadu, osiedle Podlesie

5.03.2024 (pojutrze) 08:00 - 12:00 w miejscowości Kunów, budynki numery: 156, 165 i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 13774, 20379

5.03.2024 (pojutrze) 08:00 - 13:00 w miejscowości Stańkowa, osiedla: Na Poddębiu, Wola Stańkowska, Leszcze i okolice

5.03.2024 (pojutrze) 08:00 - 14:00 w części miejscowości kamionka Wielka, przysiółki: Głodówka, Popielówka, Kosówka, i okolice

5.03.2024 (pojutrze) 08:00 - 14:30 w miejscowości Jasienna, od stacji transformatorowej nr 4- położonej w okolicy budynku nr 76 w "dół" w kierunku szkoły po obu stronach drogi

5.03.2024 (pojutrze) 09:00 - 12:00 w części miejscowości Siedlce, od przysiółków: Pod Słowikową, Półanki w kierunku: kościoła, cmentarza

5.03.2024 (pojutrze) 09:00 - 12:00 w miejscowościach: Stary Sącz, ulica Partyzantów od strony Moszczenicy Niżnej oraz w Moszczenicy Niżnej budynki położone od strony Starego Sącza, osiedla: Chmielówka, Cegielnia, Baranówka, Wąchałówka, Morawina i okolice

5.03.2024 (pojutrze) 09:00 - 14:00 w miejscowościach: Stary Sącz, ul. Partyzantów od strony Moszczenicy Niżnej oraz w Moszczenicy Niżnej budynki położone, od strony Starego Sącza do okolic skrzyżowania z ulicą Witosa, osiedle Chmielówka

6.03.2024 (za 3 dni) 08:00 - 14:30 w miejscowości Jasienna, od stacji transformatorowej nr 4- położonej w okolicy budynku nr 76 w "dół" w kierunku szkoły po obu stronach drogi

6.03.2024 (za 3 dni) 08:00 - 14:00 w miejscowościach: Paszyn, od okolic Serwisu Aut Marki BMW w kierunku Piątkowej oraz Mystków, osiedle Działek i okolice

6.03.2024 (za 3 dni) 08:00 - 14:00 na granicy miejscowości: Piątkowa, Januszowa, osiedle Łęg Januszowski i okolice

6.03.2024 (za 3 dni) 08:00 - 16:00 w miejscowościach: Paszyn, osiedle Górówka w kierunku Piątkowej oraz Mystków od strony osiedla Górówka

6.03.2024 (za 3 dni) 09:00 - 11:00 na granicy miejscowości: Piątkowa, Januszowa, od osiedla Łęg Januszowski w kierunku ulicy Piątkowskiej

6.03.2024 (za 3 dni) 12:30 - 16:00 w miejscowości Korzenna, budynki zasilane ze złącz kablowych numery: 16986, 24558- okolice numerów: 211, 575, 607

7.03.2024 (za 4 dni) 07:00 - 12:00 w miejscowości Świdnik, budynki numery: 17, 18, 33, 131, 192, 240 i okoliczne

7.03.2024 (za 4 dni) 08:00 - 14:00 w miejscowościach Podegrodzie, osiedle Osowie w kierunku Rogów, Mokra Wieś, osiedle Barcynka w kierunku Owieczki oraz Owieczka od strony osiedla Barcynka

7.03.2024 (za 4 dni) 09:00 - 13:00 w części miejscowości Muszyna, osiedle przy stacji kolejowej oraz ulica Ogrodowa od budynku nr 44 do 130.

7.03.2024 (za 4 dni) 09:00 - 13:00 w miejscowości Piwniczna-Zdrój, ul. Magóry wraz z przyległymi

8.03.2024 (za 5 dni) 07:00 - 11:00 w Starym Sączu, ul. Znamirowskiego, budynek nr 18A i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 281, 9427

8.03.2024 (za 5 dni) 07:30 - 08:30 w miejscowości Zabrzeż, osiedle Nawsie i okolice

8.03.2024 (za 5 dni) 07:30 - 14:30 w miejscowości Zabrzeż, odbiorca zasilany ze złącza kablowego nr KRS279458- okolice budynku nr 275

8.03.2024 (za 5 dni) 08:00 - 14:00 na granicy miejscowości: Łazy Brzyńskie, Gaboń, od osiedli: Kadeczka, Polanka w kierunku osiedli: Niżne Łazy, Opalana

8.03.2024 (za 5 dni) 08:00 - 14:00 w miejscowości Piwniczna-Zdrój, Kosarzyska, od okolic szkoły podstawowej w kierunku centrum Piwnicznej Zdroju do okolic budynku numer 10

8.03.2024 (za 5 dni) 09:00 - 15:00 w miejscowości Świniarsko, budynki numery: 387, 405, 406, 411, 434, 444, 445, 487, 588 i sąsiednie

8.03.2024 (za 5 dni) 12:00 - 14:00 na granicy miejscowości: Łazy Brzyńskie, Gaboń, osiedla: Opalana, Kadeczka, Polanka, Niżne Łazy, Kabatki i okolice

8.03.2024 (za 5 dni) 13:30 - 14:30 w miejscowości Zabrzeż, osiedle Nawsie i okolice.

POWIAT LIMANOWSKI

4.03.2024 (jutro) 08:00 - 17:00 w miejscowości Słopnice, osiedla: Sasy, Staniszówka, Więcki, Talaski, Miłkówka, Kulbówka, Garncarzówka i okolice

5.03.2024 (pojutrze) 08:00 - 12:00 w miejscowości Pisarzowa, osiedle Niżne Góry i okolice

5.03.2024 (pojutrze) 09:00 - 14:00 w miejscowości Makowica, osiedla: Zagroda, Kubówka, Dwór, Matrase i okolice

6.03.2024 (za 3 dni) 08:00 - 12:00 w miejscowości Zasadne, osiedla: Gorcowiaki, Postrzelne, Palace i okolice

6.03.2024 (za 3 dni) 09:00 - 14:00 w miejscowościach: Makowica, osiedla: Matlągi, Pietrzaki, Młynne, osiedle Patria i okolice

7.03.2024 (za 4 dni) 08:00 - 14:00 w miejscowościach Podegrodzie, osiedle Osowie w kierunku Rogów, Mokra Wieś, osiedle Barcynka w kierunku Owieczki oraz Owieczka od strony osiedla Barcynka

7.03.2024 (za 4 dni) 08:00 - 15:00 w miejscowości Mordarka, osiedle Cieniawa w kierunku osiedla Psiara

7.03.2024 (za 4 dni) 09:00 - 13:00 w miejscowości Skrzydlna- stary i nowy kościół

7.03.2024 (za 4 dni) 09:00 - 14:00 w części Laskowej, osiedla: Załpa, Ordończa, Piętoniówka, Barcoków, Wiktorów, okolice Stawów Rekreacyjnych, i okolice.

POWIAT GORLICKI

4.03.2024 (jutro) 08:00 - 11:00 w miejscowości Wilczyska kierunek Moroń

4.03.2024 (jutro) 08:00 - 14:00 w Moszczenicy, ulice: Samorządowa od 2 do ul Gorlickiej, Gorlicka lewa strona od Samorządowej do cmentarza.

4.03.2024 (jutro) 11:00 - 14:00 w miejscowości Wilczyska w "dół" kierunek Cmentarz

5.03.2024 (pojutrze) 08:00 - 13:00 w miejscowości Ropica Polska, budynki numery: 438A, 585 i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 3111, 10207

5.03.2024 (pojutrze) 09:00 - 13:00 w Dominikowicach, od Figury Świętego Jana i nr 285, kierunek Sokół, kolejno do nr 416, 578, oraz kierunek Sękowa kolejno do nr 559, 318, 319, i okoliczne.

5.03.2024 (pojutrze) 10:00 - 13:00 w miejscowości Bobowa, ul. Jasna, budynki numery: 10, 12 i sąsiednie- zasilane ze złącza kablowego nr 1426

6.03.2024 (za 3 dni) 09:00 - 12:00 w miejscowości Brunary, od numerów: 34, 99 kierunek Brunary Niżne kolejno do numerów: 100, 101, 193a i okoliczne

7.03.2024 (za 4 dni) 09:00 - 12:00 w miejscowości Bystra, od numerów: 124, 56,158 kierunek Granice do numerów: 30, 129 i kierunek Dom Weselny do numerów: 351, 379, 94, 333 i okoliczne

8.03.2024 (za 5 dni) 08:00 - 13:00 w miejscowości Zagórzany, budynek nr 769- zasilany ze złącza kablowego nr 5485

8.03.2024 (za 5 dni) 09:00 - 13:00 w miejscowości Brunary- Jaśkowa od numerów: 158a, 158, 92, 87 kierunek Brunary kolejno do numerów: 135, 149, 181, 76 i okoliczne

8.03.2024 (za 5 dni) 12:30 - 16:00 w części Bobowej, budynek zasilany ze złącza kablowego nr 832, ulica Grochowska 35

Źródło: Tauron

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować