Przypominamy o obowiązku monitorowania i usuwania pokrywy śnieżnej lub lodowej

Zbliża się zima, dlatego przekazujemy ważne informacje dla właścicieli, zarządców i administratorów budynków.

Przypominamy o obowiązku monitorowania i usuwania pokrywy śnieżnej lub lodowej

Zgodnie z art. 61 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), należy regularnie sprawdzać stan pokrywy śnieżnej lub lodowej na dachach, stropach, tarasach, balkonach i innych elementach budowli, zwłaszcza na obiektach o dużej powierzchni.


Jeśli śnieg lub lód, sopel lub nawis lodowy może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, odpowiedzialny za stan techniczny obiektu musi natychmiast podjąć działania w celu ich usunięcia. Prace te powinny być wykonywane z zachowaniem zasad BHP pod nadzorem osób uprawnionych (np. do prac na wysokościach).


Przypominamy również o konieczności okresowego sprawdzania instalacji kominowych, wentylacyjnych, grzewczych i gazowych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i firmach.


Źródło: Gm. Kamionka Wielka

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować