PUP w Gorlicach ogłasza nabór, można otrzymać nawet 8.000

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnych do 30 roku życia, którzy planują podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Nabór wniosków dotyczy przyznania środków finansowych z puli limitu algorytmicznego Funduszu Pracy.

PUP w Gorlicach ogłasza nabór, można otrzymać nawet 8.000

Przewiduje się przyznanie 20 bonów. Ze względu na ograniczone środki na aktywizację zawodową i cele ustalone do realizacji w bieżącym roku, w prowadzonym naborze można otrzymać bon na zasiedlenie w kwocie do 8 000 zł.


Bon jest przyznawany na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Warunkiem przyznania bonu jest ustanowienie zabezpieczenia przyznanych środków przez osobę bezrobotną za pomocą weksla z poręczeniem wekslowym (awal) przez jednego poręczyciela z minimalnym miesięcznym dochodem co najmniej 4 400,00 zł brutto.


Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować