Radny Rogóż prosi lokalnych parlamentarzystów o pomoc w sprawie planów modernizacji linii kolejowej

Rozpoczęła się modernizacja linii kolejowej nr 104 prowadzona przez PKP. Linia ta ma połączyć Nowy Sącz z Krakowem, a cała podróż ma trwać około godziny. Prace te jednak powodują duże utrudnienia drogowe, zwłaszcza na Osiedlu Wólki.

Radny Rogóż prosi lokalnych parlamentarzystów o pomoc w sprawie planów modernizacji linii kolejowej

Radny Rogóż zorganizował spotkanie z przedstawicielami PKP i wystosował pisma dotyczące etapowania robót i pozostawienia przejścia dla pieszych łączącego ul. Tatrzańską z ul. Barbackiego. Poprosił lokalnych parlamentarzystów o poparcie jego i mieszkańców starań.

Mieszkańcy korzystają od wielu lat z istniejącego ciągu komunikacyjnego, który stanowi połączenie środkowej części Osiedla Wólki m.in. z ulicą Kunegundy i zlokalizowanymi w tej części Nowego Sącza, licznymi podmiotami handlowymi i usługowymi.

Radny apeluje do PKP o etapowanie robót, aby zminimalizować utrudnienia komunikacyjne, ale również prosi o pozostawienie przejścia dla pieszych w rejonie ul. Tatrzańskiej. Radny Rogóż skierował pisma do lokalnych parlamentarzystów z prośbą o wsparcie tych starań.


Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować