Regionalny Zespół Sądeczanie od 60 lat tańcami muzyką i śpiewem zachwycają widzów

Od sześciu dekad Regionalny Zespół "Sądeczanie" pełni rolę kulturowego ambasadora nie tylko Sądecczyzny, ale także Małopolski. Podczas jubileuszowego koncertu okolicznościowe gratulacje, w imieniu marszałka Witolda Kozłowskiego oraz samorządu regionalnego, złożyła wiceprzewodnicząca Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego Marta Mordarska. Radna województwa wręczyła także Krzyże Małopolski zasłużonym członkom Zespołu.

Regionalny Zespół Sądeczanie od 60 lat tańcami muzyką i śpiewem zachwycają widzów

Troska o dziedzictwo kulturowe, pielęgnowanie tradycji lachowskich oraz ich promocja to esencja 60-letniej działalności Zespołu Regionalnego "Sądeczanie", który swój jubileusz uczcił koncertem galowym w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu. Licznie zgromadzona publiczność: byli członkowie zespołu, rodziny występujących, przyjaciele i sympatycy oklaskiwali artystów prezentujących m.in. scenki z tradycji Lachów sądeckich, jak i tańce narodowe, takie jak: mazur, kujawiak z oberkiem, czy krakowiak.


W podziękowaniu za zaangażowanie w kultywowanie tradycji oraz działania na rzecz społeczności lokalnych, a także troskę o przyszłość małej ojczyzny samorząd regionalny wyróżnił szczególnie zasłużonych członków zespołu. Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego Srebrną Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski uhonorowani zostali: Barbara Zalewska, Monika Kmiecik, Monika Zalewska, Halina Pierzchała, Edyta Golonka, Joanna Mróz, Wiktor Percz, Paweł Michalik, Dariusz Wojtarowicz, zaś Złoty Krzyż Małopolski otrzymał Bogdan Matusik. Odznaczenia, w imieniu Marszałka Małopolski Witolda Kozłowskiego, wręczyła radna województwa Marta Moradarska.


Zespół Regionalny "Sądeczanie" został założony w 1963 r. przez wybitnego znawcę folkloru Lachów sądeckich, choreografa Lidię Michalikową, przy pomocy ówczesnego dyrektora Domu Kultury Kolejarza w Nowym Sączu Leona Barbackiego i instruktora tej placówki Tadeusza Moskala. Od początku swej działalności „Sądeczanie” byli zespołem stylizowanym, specjalizującym się w wystawianiu folkloru opracowanego na potrzeby sceny. Repertuar tworzony jest z oryginalnych tańców, piosenek zabaw i zwyczajów Lachów sądeckich, głownie z okolic Podegrodzia. Zespół prezentuje również wybrane polskie tańce narodowe i korzysta z bogactwa innych grup etnograficznych. Jest laureatem wielu nagród zdobytych podczas znaczących krajowych i międzynarodowych festiwali folklorystycznych.


Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować