„Restrukturyzacja małych gospodarstw” z biznesplanem

„Restrukturyzacja małych gospodarstw” z biznesplanem

Rolnicy, którzy chcą uzyskać pomoc finansową na restrukturyzację małego gospodarstwa rolnego, muszą dołączyć do wniosku biznesplan restrukturyzacji wykonany na formularzu udostępnionym przez ARiMR.

 

Kwota premii przyznanej na cele restrukturyzacji gospodarstwa rolnego wyniesie maksymalnie 60 tys. złotych. Program pomocy finansowej jest przeznaczony dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 10.000 euro. 

 

Wśród podstawowych warunków otrzymania premii jest przygotowanie biznesplanu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego i załączenie go do wniosku. Poprzez otrzymanie dotacji rolnik zobowiązuje się do zrealizowania tego planu. Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy oraz wzór biznesplanu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” są dostępne na stronie internetowej ARiMR. 

 

Do wniosku o udzielenie dofinansowania trzeba też dołączyć oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz ewentualne oświadczenie współposiadacza lub współwłaściciela gospodarstwa, jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem lub posiadaczem. 

 

Wzór biznesplanu został stworzony w ten sposób, że tylko osoba posiadająca nr w ewidencji producentów może go edytować i wypełnić. Sporządzenie biznesplanu w innej formie niż na formularzu udostępnionym przez ARiMR spowoduje odrzucenie wniosku. 

 

Restrukturyzacja gospodarstwa ma przyczynić się do wzrostu ekonomicznej wartości gospodarstwa, inaczej mówiąc – do zmniejszenia zadłużenia. Dobrze przygotowany biznesplan restrukturyzacji, możliwy do realizacji dla wnioskodawcy pozwoli na poprawę sytuacji finansowej gospodarstwa rolnego.

 

Źródło: Gmina Łososina Dolna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować