Rozdano Nagrody Amicus Hominum i Kryształy Soli

Nieustannie niosą pomoc drugiemu człowiekowi, wspierają w trudnych sytuacjach, organizują ciekawe inicjatywy społeczne, zachęcają innych do działania - to tylko kilka z przykładów tego, jak laureaci nagród Amicus Hominum i Kryształy Soli zmieniają Małopolskę na lepsze.

Rozdano Nagrody Amicus Hominum i Kryształy Soli

Podczas tegorocznej gali poznaliśmy laureatów obu prestiżowych wyróżnień. Symboliczne statuetki wręczyli Iwona Gibas z zarządu województwa i przewodniczący SWM prof. Jan Tadeusz Duda. W wydarzeniu wzięli również udział radni województwa: Anna Mikosz, Marta Mordarska, Agnieszka Zając, Grzegorz Biedroń i Stanisław Bisztyga.


Te wyjątkowe wyróżnienia - nagrody Amicus Hominum i Kryształy Soli 2023 - to skromny wyraz naszej wdzięczności oraz gest podziękowania za bycie przyjacielem drugiego człowieka. Dziękuję za Państwa społeczne zaangażowanie w tak wielu obszarach. Dziękuję za każdą inicjatywę, którą podejmujecie na rzecz potrzebujących, za każdą pomoc, nie tylko materialną, ale także za zwykły uśmiech czy życzliwe spojrzenie - mówiła Iwona Gibas z zarządu województwa.


Szczególne słowa uznania kieruję także w stronę osób i podmiotów zgłaszających tegorocznych nominowanych do nagród - to niezwykła umiejętność dostrzec pracę ludzi, którzy są skłonni często do wielu wyrzeczeń, by swoimi działaniami zmieniać świat na lepsze - dodała Iwona Gibas.


Chętnie pomagają innym

Podczas tegorocznej gali, która odbyła się w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie wyróżniono tych, którzy bezinteresownie pomagają innym.


Nagroda "Amicus Hominum" została ustanowiona w 2006 roku przez samorząd województwa małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Poprzez tę nagrodę samorząd województwa chce podziękować wszystkim tym, dzięki których pracy i zaangażowaniu, inwencji i oddaniu upowszechniane są postawy wzajemnej pomocy, wsparcia i poświęcenia dla dobra drugiego człowieka.


W tym roku Grand Prix nagrody otrzymała Maria Smarzyńska – Filipecka.


Nagroda Amicus Hominum została przyznana również w trzech poszczególnych kategoriach:

Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Laureat: Maria Smarzyńska-Filipecka

Wyróżniony: Józef Zając

Wyróżniony: Monika Biederman-Pers i Piotr Karzełek

Kategoria: INICJATYWA MŁODYCH

Wyróżniony: Klub Wolontariatu Pomagamy ZSP Przybysławice

Kategoria: ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE

Laureat: Urszula Potoniec-Mędoń

Wyróżniony: Łukasz Kubaty

Wyróżniony: Krzysztof Napora


Najlepsze organizacje pozarządowe nagrodzone

Podczas uroczystej gali zostały również docenione najlepsze organizacje pozarządowe.


Nagroda „Kryształy Soli” została ustanowiona w 2005 roku jako nagroda dla najlepszych organizacji pozarządowych w Małopolsce. Jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów. Nazwa Nagrody „Kryształy Soli” nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi” oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych, godnych naśladowania, najbardziej wartościowe jednostki lub grupy ludzi w jakiejś społeczności.


Spośród wszystkich laureatów wybrany został Lider Pozarządowej Małopolski Kryształy Soli 2023, który otrzymał 25 000 zł ufundowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Nagrodę w imieniu Spółki wręczył Prezes Zarządu - Szymon Strzelichowski.


Nagroda Kryształy Soli została przyznana również w sześciu poszczególnych kategoriach:

Lider Pozarządowej Małopolski Kryształy Soli 2023: Stowarzyszenie Mała Armia Janosika

Kategoria: POLITYKA SPOŁECZNA

Laureat: Fundacja Zdrowie Dziecka

Wyróżniony: Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca

Wyróżniony: Fundacja „Kromka Chleba”

Kategoria: KULTURA i TOŻSAMOŚĆ REGIONALNA

Laureat: Stowarzyszenie „Mała Armia Janosika”

Wyróżniony: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej „COR”

Wyróżniony: Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego Zespołu „Lachy” w Nowym Sączu

Kategoria: EDUKACJA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE i ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Laureat: Fundacja Brat Słońce

Wyróżniony: Stowarzyszenie Zintegrowana Służba Ratownicza

Wyróżniony: Ochotnicza Straż Pożarna – Poręba

Kategoria: SPORT, TURYSTYKA, EKOLOGIA

Laureat: Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego „UNIA” w Oświęcimiu

Wyróżniony: Klub Sportowy "Aquila" Wadowice

Wyróżniony: Ludowy Klub Sportowy „Lubomir” Wiśniowa

Kategoria: NAJLEPSZA MAŁOPOLSKA INICJATYWA POZARZĄDOWA

Laureat: Fundacja Plenerownia

Wyróżniony: Fundacja inCanto

Wyróżniony: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych GALICJA w Tęgoborzy


Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować