Rozstrzygnięto przetarg na budowę chodników w gminie Kamionka Wielka

Gmina Kamionka Wielka rozstrzygnęła postępowanie przetargowe pod nazwą „Budowa chodników na terenie Gminy Kamionka Wielka”, realizowanego w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Rozstrzygnięto przetarg na budowę chodników w gminie Kamionka Wielka

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych w następujących ciągach dróg publicznych na terenie gminy Kamionka Wielka:

  • droga nr 1573 K Nowy Sącz – Cieniawa w km 7+888 – 7+993 w m. Mystków,
  • droga nr 1573 K Nowy Sącz – Cieniawa w km 10+250 – 10+910 oraz km 11+070 do 11+330 w m. Mszalnica,
  • droga nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka w km 14+080 – 15+080 w m. Bogusza,
  • droga nr 1577 K Kamionka Wielka – Kamionka Wielka w km 0+300 – 0+830 w m. Kamionka Wielka,
  • droga nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka w km 11+480 – 12+455 w m. Królowa Górna,
  • droga nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka w km 6+490 – 6+830 oraz 8+200 – 8+560 w m. Królowa Polska,
  • droga nr 290925 K Plebańskie - Dziołek w km 0+014 – 0+095 w m. Kamionka Wielka,


W ramach procedury przetargowej wybrano najkorzystniejszą ofertę opiewającą na kwotę 6 875 700,00 zł, z czego aż 87,26% wartości inwestycji pochodzi z dofinansowania rządowego w ramach programu Polski Ład. Pozostała część środków stanowi budżet gminy. W ramach robót budowlanych powstaną nowe ciągi piesze z zatokami autobusowymi o łącznej długości przeszło 4,5 km. Po wypełnieniu niezbędnych formalności wykonawca powinien rozpocząć prace jeszcze w bieżącym miesiącu. Termin wykonania przedmiotowych prac określono do 14 miesięcy.


Należy podkreślić, iż to nie zamknięty wykaz odcinków na których powstaną nowe chodniki na terenie gminy Kamionka Wielka, bowiem został już złożony wniosek do Wojewody Małopolskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dofinansowanie zadania budowy chodnika w km 8+060,00 – 8+460,00 w miejscowości Mystków. Planowana jest również budowa odcinka chodnika od granicy Kunowa w stronę centrum Mystkowa. Według założeń inwestycyjnych wykonanie wskazanych odcinków planuje się jeszcze w bieżącym roku.


Źródło: Gm. Kamionka Wielka

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować