Rusza modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy Limanowa

Jak informuje Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut: właśnie rozstrzygany jest przetarg na wykonanie 1 etapu modernizacji wewnętrznych dróg gminnych. Do realizacji w tym etapie przewidziano 15 najpilniejszych odcinków dróg o łącznej wartości robót ok 3,2 mln złotych, które będą realizować przez kilka firm już w najbliższych tygodniach.

Rusza modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy Limanowa

Szczegółowe lokalizacje robót przedstawiono według załącznika graficznego (odcinki pokreślone i pogrubione) gdzie zamieszczono jeszcze inne planowane lub realizowana właśnie zadnia związane z drogami. Dzięki szybko ogłoszonemu przetargowi udało się uzyskać przyzwoite ceny i zmieścić się w założonych kwotach budżetowych.

W związku z wygospodarowaniem w budżecie gminy kolejnej kwoty sięgającej 3,5 mln złotych, aktualnie w urzędzie trwają prace nad wytypowaniem kolejnych dróg wewnętrznych do gruntownych remontów w ramach planowanego 2 etapu, standardowo odcinki te zostaną skonsultowane z Radnymi i Sołtysami. Zgodnie z wieloma wnioskami i prośbami, które corocznie napływają do urzędu, staramy się w każdym roku wykonywać wiele prac remontowych tak aby poprawić komfort i bezpieczeństwo Państwa dojazdu i w jak największym stopniu nadrobić wieloletnie zaległości w tej materii.

Dzięki wieloletnim staraniom Radnego Daniela Łąckiego w zdiagnozowanych najbardziej newralgicznych miejscach gminy zostaną wykonane również punktowe doświetlenia.

Z uwagi na łagodny przebieg zimy w tym roku oraz oszczędności uzyskane z tytułu wykonania znacznej części zimowego utrzymania siłami własnymi, zakładamy, że jeszcze kolejne kilka milionów będzie można w tym roku przeznaczyć właśnie na ten tak oczekiwany cel i przeprowadzić jeszcze 3 etap modernizacji.

Ogromny zakres modernizacji dróg wewnętrznych, zostanie w najbliższych miesiącach wykonany również w miejscowości Koszary, gdzie po wykonywanej właśnie kanalizacji sanitarnej, zostaną w bardzo wysokim standardzie odnowione całe ciągi komunikacyjne i to nie tylko te pod którymi układane są sieci. Jest to nowy standard, który ma zapewnić nie tylko uporządkowanie terenu i infrastruktury po tak inwazyjnych robotach jak budowa sieci, ale ma znacznie podnieść jakość dróg w całym obszarze objętym pracami które będą mogły służyć mieszkańcom przez wiele lat (mapka poglądowa z zakresem sieci i remontów dróg w załączeniu – drogi do remontów oznaczono różnymi kolorami w zależności od technologii zaplanowanych robót).     

Źródło: Gm. Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować