Ruszył nabór do Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2023

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski zaprasza przedsiębiorców, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2023.

Ruszył nabór do Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2023

Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego przyznawana jest za wybitne zasługi na rzecz wspierania gospodarki i przedsiębiorczości.


Celem nagrody jest uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców Małopolski, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w województwie małopolskim.


O nagrodę mogą ubiegać się przedsiębiorcy z siedzibą na terenie województwa małopolskiego lub prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego, działający w okresie min. pełnych 3 lat przed dokonaniem zgłoszenia do nagrody.


Szczegółowe warunki, jakie winni spełniać kandydaci określa regulamin Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego.


Laureaci nagrody otrzymują statuetkę „Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego” i mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu „Laureat Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2023 w kategorii mikro przedsiębiorca/mały przedsiębiorca/średni przedsiębiorca/duży przedsiębiorca”.


Warunkiem dokonania zgłoszenia kandydata do nagrody jest złożenie wniosku o przyznanie nagrody w formie pisemnej w terminie do 30 czerwca 2023 roku.


Więcej informacji można znaleźć na stronie Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego.


Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować