Ruszył otwarty konkurs ofert „Małopolska Sieć Sukcesorów”

Od 14 lutego NGO-sy mogą ubiegać się o wsparcie na organizację spotkań podnoszących wiedzę z zakresu prowadzenia i transferu biznesu, które skierowane są do sukcesorów małopolskich firm. Właśnie wystartował otwarty konkurs ofert „Małopolska Sieć Sukcesorów”, na realizację którego przeznaczono 250 tys. zł.

Ruszył otwarty konkurs ofert  „Małopolska Sieć Sukcesorów”

Wsparcie w formie dotacji przeznaczone zostanie na organizację cyklu spotkań podnoszących wiedzę w kluczowych obszarach związanych z prowadzeniem i transferem biznesu. Spotkaniom towarzyszyć powinna wymiana doświadczeń oraz networking. Do Konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 23 kwietnia 2024 r., a kończyć nie później niż 31 grudnia 2024 r.

Zadania zgłaszane do Konkursu muszą obejmować następujące cele:

  • podniesienie poziomu gotowości do sukcesji w małopolskich firmach poprzez wzmocnienie postaw przedsiębiorczych oraz rozwój wiedzy i umiejętności wśród potencjalnych sukcesorów lub osób, które przejęły firmę w wyniku sukcesji, w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy i/lub obszarach pozwalających na lepsze zrozumienie procesów związanych z sukcesją międzypokoleniową,
  • wsparcie wymiany doświadczeń i networkingu między uczestnikami.
Cieszy mnie, że jako Województwo Małopolskie po raz kolejny będziemy mogli wspierać organizację spotkań podnoszących wiedzę obecnych lub przyszłych sukcesorów małopolskich firm. Chcemy, by zaproponowane przez oferentów spotkania dotyczyły kluczowych obszarów związanych z prowadzeniem i transferem biznesu. Wierzymy, że zaangażowanie przedstawicieli z różnych branż będzie sprzyjało budowaniu zaufania oraz otwartej wymianie doświadczeń. Każde działanie wspierające rozwój kompetencji sukcesorów przejmujących biznes jest dla nas istotne i niesie obopólne korzyści – mówi Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron.

Termin i warunki składania wniosków

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  • wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem Generatora eNGO w terminie do 6 marca 2024 r. do godziny 16:00.
  • wersję pisemną oferty (wygenerowaną z Generatora eNGO) wraz z załącznikami należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w terminie do 8 marca 2024 r. do godziny 16:00.

W konkursie swoje oferty mogą składać organizacje pozarządowe (NGO-sy) realizujące działania z obszaru wspierania rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości i sukcesji.

Na realizację zadań przeznaczono 250 tys. złotych. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji nie może być wyższa niż 95% całkowitych kosztów zadania.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować