Ruszyła kwalifikacja wojskowa 2024 w powiecie gorlickim

Rozpoczęła pracę Powiatowa Komisja Lekarska w Gorlicach, która określać będzie zdolność do służby wojskowej. Organizatorem kwalifikacji jest Starostwo Powiatowe w Gorlicach oraz Wojskowe Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu. Komisja obejmuje swoim zasięgiem cały powiat gorlicki i będzie funkcjonować od 18 marca do 22 kwietnia br.

Ruszyła kwalifikacja wojskowa 2024 w powiecie gorlickim

Powiatowa Komisja Lekarska w Gorlicach mieści się na terenie Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach – wejście od ul. Szpitalnej przez budynek Poradni Nefrologicznej. Komisja określa zdolność do służby wojskowej i każdy stawiający otrzyma jedną z czterech kategorii: A, B, D lub E. W tym roku do kwalifikacji zostało wezwanych 679 osób, w tym 50 kobiet.

W otwarciu pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej uczestniczyli m.in.: ppłk Henryk Kiełbasa Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nowym Sączu, przewodniczący PKL lek. med. Tomasz Płatek, członkowie PKL w Gorlicach, pracownicy Starostwa Powiatowego w Gorlicach oraz Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu. Organizowana rokrocznie kwalifikacja przebiega sprawnie dzięki bardzo dobrej współpracy Starostwa Powiatowego, Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach i samorządów gminnych powiatu gorlickiego.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ocena stanu zdrowia osób stawiających się przed Powiatową Komisją Lekarską, która przyznaje im odpowiednią kategorię. W przypadku przyznania zdolności do służby wojskowej, orzeczona osoba może starać się o powołanie do służby wojskowej. Należy podkreślić, że kwalifikacja wojskowa, szczególnie dla młodych ludzi, stanowi otwarcie na ścieżkę rozwoju w służbach mundurowych, które mogą wybrać jako swój przyszły zawód.

- Myślę, że tak jak co roku, kwalifikacja przebiegnie sprawnie i bez zakłóceń. Komisja Lekarska w Powiecie Gorlickim jest gotowa do rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej. Realizację zadań, które należą do Starosty, w tej chwili oceniam bardzo dobrze, bowiem zarówno lokal, jak i obsada są przygotowane do przeprowadzenia kwalifikacji. Wszyscy członkowie Komisji oraz osoby, które prowadzą rejestrację osób do kwalifikacji wojskowej są przygotowani do pracy, by móc realizować powierzone im zadania – podkreśla Starosta Gorlicki Maria Gubała.

Przypomnijmy, że obowiązkowi poddania się kwalifikacji w 2024 r. podlegają: mężczyźni urodzeni w 2005 r.; mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; osoby, które w latach 2022–2023: zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu; zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu i złożyły w trybie art. 64 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, wniosek o zmianę kategorii do służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej w powiecie.

Przed komisją muszą stawić się także kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny; osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej; osoby o nieuregulowanym stosunku od służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Źródło: Powiat Gorlicki

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować