Sądecki MPEC z Certyfikatem KZR

W ostatnich dniach grudnia Spółka MPEC w Nowym Sączu uzyskała Certyfikat spełniania kryteriów zrównoważonego rozwoju biomasy (KZR INiG) wydany przez jednostkę certyfikującą SGS Polska.

Sądecki MPEC z Certyfikatem KZR

Certyfikat ten potwierdza zgodność procesu produkcji ciepła z biomasy i jej pochodzenia, w przedsiębiorstwie MPEC z kryteriami zrównoważonego rozwoju wynikającymi z dyrektywy RED II.


Dzięki certyfikatowi MPEC potwierdziło spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju (KZR) zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej dla surowca (zrębki z pozostałości tartacznych, zrębki z pozostałości drzewnych z wycinek przydrożnych, inwestycyjnych, samosiejek) oraz produktu jakim jest ciepło wytwarzane z certyfikowanej biomasy.


To kolejny dowód na to, że podejmowane przedsięwzięcia Spółki wpisują się w zrównoważony rozwój oraz działania na rzecz równowagi ekologicznej.


Źródło: MPEC

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować