Pogoda - Sądeckie.pl

30

Dzisiaj jest: 30. 11. 2021 Do końca roku: 31 dni
Jakość Powietrza:

Ruch Narodowy Interweniuje w Nowosądeckim Szpitalu

Ruch Narodowy Interweniuje w Nowosądeckim Szpitalu

Członkowie sądeckich struktur Ruchu Narodowego rozpoczęli interwencję w Szpitalu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. Zarzucają dyrekcji iż różnicuje swoje podejście wobec osób odwiedzających swoich bliskich, przebywających w sądeckiej placówce na zaszczepionych i niezaszczepionych na COVID-19.Jak poinformował nas Wojciech Jaskółka sekretarz małopolskiego Ruchu Narodowego:

Podjęliśmy interwencję w sprawie dyrekcji nowosądeckiego szpitala, który różnicuje swoje podejście wobec osób odwiedzających swoich bliskich, przebywających w sądeckiej placówce leczniczej - na zaszczepionych i niezaszczepionych na COVID-19. W dokumencie o nazwie "zasady odwiedzin chorych leczonych w oddziale" (zał. poniżej) w punkcie 8 znajduje się wskazanie, iż osoby niezaszczepione mogą co prawda odwiedzać swoich bliskich, lecz jedynie w "wyjątkowych sytuacjach".
Na nasze zapytanie przytoczonego sformułowania zastępca dyrektora ds. lecznictwa lek. Bogusław Latacz, stwierdził, iż o wyjątkowości sytuacji decyduje lekarz kierujący oddziałem lub lekarz dyżurny i są to co do zasady sytuacje związane z nagłym pogorszeniem zdrowia hospitalizowanego (zał. poniżej).
Dzielenie ludzi na zaszczepionych bądź niezaszczepionych samo w sobie jest przejawem dyskryminacji, a dodatkowo nowosądecki szpital w praktyce uniemożliwia osobom niezaszczepionym dostęp do hospitalizowanych bliskich, stawiając nieludzki warunek, że wizyta może odbyć się jedynie wtedy, gdy zdrowie chorego gwałtownie się pogarsza, dlatego wystąpiliśmy z wnioskiem o interwencję do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz zgłosiliśmy skargę na dyrekcję szpitala do Rady Powiatu, bowiem to ona sprawuje nadzór nad naszym szpitalem.

Na te pytania w imieniu szpitala odpowiedzi udzielił Bogusław Latacz zastępca dyrektora do spraw leczniczych pisząc:

O „wyjątkowości sytuacji" decyduje Lekarz Kierujący Oddziałem lub lekarz dyżurny. Co do zasady będą to sytuacje związane z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia hospitalizowanego. Naszym celem — i to chcemy podkreślić - nie jest utrudnianie dostępu do leczonych ale zapewnienie im bezpieczeństwa zdrowotnego w czasie realnego zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi kierownicy podmiotów leczniczych są obowiązani do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.

Jesteśmy szpitalem publicznym, który funkcjonuje w określonych realiach formalno-prawnych. Do odpowiedzi dołączam tylko ostatnie rekomendacje Ministra Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego w interesującym Pana przedmiocie. Na przestrzeni kilkunastu miesięcy pandemii otrzymywaliśmy dziesiątki różnych wytycznych pochodzących od wielu instytucji.


Źródło: Materiały nadesłane do redakcji

Co sądzisz o tym wydarzeniu

1

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować