Ślubowanie pierwszoklasistów i otwarcie nowego boiska w nawojowskim ZSP

Wiceminister edukacji Włodzimierz Bernacki wizytował dziś nowe obiekty sportowe przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej. Dzięki finansowemu wsparciu władz powiatu nowosądeckiego placówka zyskała nowoczesne boisko z trybunami, bieżnię, skocznię w dal oraz rzutnię do pchnięcia kulą.

Ślubowanie pierwszoklasistów i otwarcie nowego boiska w nawojowskim ZSP

Wizytację poprzedziła akademia połączona z ślubowaniem 70 uczniów klas pierwszych ZSP. W uroczystości wzięli udział m.in. wicewojewoda małopolski Józef Leśniak, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu Powiatu Edward Ciągło, Marian Dobosz i Zofia Nika, a także przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec, wiceprzewodniczący Ryszard Poradowski oraz radni Andrzej Gancarz, Przemysław Gajowski, Antoni Poręba, Maria Szarota i Joanna Szewczyk-Kubacka.


Ta szkoła to nie tylko budynki, ale też niesamowita atmosfera i poczucie, że cała społeczność szkolna tworzy wspólnotę – zauważył wiceminister Włodzimierz Bernacki. - Uczniom pierwszych klas gratuluję wyboru tej właśnie wyjątkowej szkoły, która da wam nie tylko wiedzę, ale też nauczy zawodu.


O imponującym rozwoju ZSP wspomniał też wicewojewoda Józef Leśniak.


To efekt wielkiej determinacji dyrektora Michała Bulzaka oraz świetnej współpracy z władzami powiatu, które wspierają finansowo rozwój szkoły i inwestują w poprawę infrastruktury – mówił Józef Leśniak.


Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski podkreślił, że powiatowe władze inwestują w edukację, ponieważ jest to dziedzina, w której zwrot kapitału jest najszybszy.


Stwarzamy młodym ludziom warunki do nauki, poszerzania horyzontów i realizacji pasji – mówił starosta Marek Kwiatkowski. - Dbamy zarówno o jej rozwój intelektualny, jak i sportowy, a nowoczesne pracownie umożliwiają zdobywanie praktycznych umiejętności zawodowych. Ta szkoła ma też znakomitego dyrektora – wizjonera i marzyciela, który owe marzenia, z naszą pomocą, przekształca w czyny.


Przekonali się o tym goście dzisiejszej uroczystości, których witali uczniowie Technikum Hodowli Koni i Jeździectwa. Przybyli oni pod szkołę konno. Cztery rumaki kupiono dzięki finansowemu wsparciu powiatu. Młodzież uczy się więc o tych zwierzętach nie tylko z książek, ale nabywa też praktycznych umiejętności związanych z ich codzienną pielęgnacją. Po zakończeniu edukacji absolwenci zyskają możliwość nabycia uprawnień instruktora jazdy konnej.


Źródło: SPNS, fot. Paweł Szeliga

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować