Spotkania konsultacyjne dotyczące Programu ochrony powietrza. 21 sierpnia w Nowym Sączu

Aby ocenić skuteczność obecnego Programu, przeprowadzono analizę jego efektów. Na tej podstawie zostaną zaproponowane nowe lub zmodyfikowane działania naprawcze. Pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie aktualizacji Programu odbędzie się jutro, tj. 17 sierpnia.

Spotkania konsultacyjne dotyczące Programu ochrony powietrza. 21 sierpnia w Nowym Sączu

Województwo Małopolskie rozpoczyna proces aktualizacji Programu ochrony powietrza, który ma na celu poprawę stanu jakości powietrza w regionie. Program ochrony powietrza to dokument zawierający zestaw działań naprawczych, które mają być realizowane przez różne podmioty, takie jak gminy, powiaty czy województwo.


Harmonogram spotkań konsultacyjnych

W ramach aktualizacji Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego zaplanowano serię spotkań konsultacyjnych z różnymi podmiotami zainteresowanymi poprawą jakości powietrza w regionie.


Spotkania będą miały charakter otwarty i będą służyły do przedstawienia i omówienia założeń programu oraz do zebrania uwag i propozycji od uczestników. Spotkania odbędą się w następujących terminach i miejscach:

17 sierpnia 2023, godz. 10:00, Chrzanów, Powiatowe Centrum Kształcenia ustawicznego, ul. F. Focha 3, sala audio na parterze - spotkanie dla gmin z powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego

21 sierpnia 2023, godz. 10:00, Nowy Sącz, Starostwo Powiatowe, ul. Jagiellońska 33, sala sesyjna - spotkanie dla gmin z powiatów: miasto Nowy Sącz, limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego

23 sierpnia 2023, godz. 10:00, Kraków, Muzeum Lotnictwa Polskiego, al. Jana Pawła II 39, sala główna - spotkanie dla miasta Kraków

24 sierpnia 2023, godz. 10:00, Tarnów, Starostwo Powiatowe, ul. Narutowicza 38, sala sesyjna - spotkanie dla gmin z powiatów: miasto Tarnów, tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego

30 sierpnia 2023, godz. 10:00, Nowy Targ, Starostwo Powiatowe, ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala nr 11 na parterze - spotkanie dla gmin z powiatów: nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego

31 sierpnia 2023, godz. 10:00, Kraków, Muzeum Lotnictwa Polskiego, al. Jana Pawła II 39, sala główna - spotkanie dla gmin z powiatów: bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego, wielickiego


Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach i do zgłaszania swoich opinii i sugestii.


Zadanie Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (II etap) jest współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Całkowity koszt zadania wynosi 571 428 złotych brutto (w tym dotacja WFOŚiGW w wysokości 285 714 złotych).


Zadanie jest realizowane pod patronatem Prezesa Zarządu WFOŚiGW.


Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować