Sprzeciw Samorządów w Sprawie Przebiegu “Sądeczanki” 

W Nowym Sączu odbyło się spotkanie samorządowców, na którym omówiono kontrowersje dotyczące planowanego przebiegu drogi “Sądeczanki”. Wójt gminy Łososina Dolna, Adam Wolak, oraz przedstawiciele sąsiednich gmin wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec wariantu “C”, proponowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.

Sprzeciw Samorządów w Sprawie Przebiegu “Sądeczanki” 

W ratuszu Urzędu Miasta Nowego Sącza odbyło się spotkanie zorganizowane przez Pana Marka Sowę, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Małopolski. Tematem spotkania była budowa drogi ekspresowej "Sądeczanka", a dokładniej jej ostateczny przebieg i kwestie związane z zakończeniem procedur administracyjnych.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów gmin, przez które przebiegać będzie trasa. Gminę Łososina Dolna reprezentowali Wójt Adam Wolak oraz Przewodniczący Rady Gminy Bolesław Oleksy.

Obecni byli również m.in.: Zastępca Burmistrza Czchowa Paweł Kmieć, Sekretarz Gminy Czchów/Członek Zarządu Powiatu Brzeskiego Jarosław Gurgul, Radny Rady Miejskiej w Czchowie/Sołtys Miejscowości Tymowa Adam Trepa, Wójt Gminy Gnojnik Leszek Ząbkowski, Wójt Gminy Iwkowa Bartłomiej Durbas.

Podczas spotkania przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie zaprezentowali aktualny stan prac nad dokumentami dotyczącymi budowy "Sądeczanki".

Samorządowcy z gmin, przez które przebiegać będzie ponad 70% trasy (tj. Gnojnik, Czchów, Iwkowa, Łososina Dolna), wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec forsowanego przez GDDKiA wariantu "C".

Podkreślono szereg argumentów przemawiających za rezygnacją z tego wariantu na rzecz rozwiązania preferowanego przez samorządy (wariant "A"). Argumenty te dotyczyły m.in.:

Niespełnienia oczekiwań lokalnych społeczności

Wariant "C" wiąże się z wyburzeniem setek domostw (około 500) i przecięciem niektórych miejscowości na połowę (Tęgoborze, Łososina Dolna), co godzi w integralność tych miejscowości i zagraża bezpieczeństwu ujęcia wody.

Nierzetelnego zebrania materiałów przez inwestora

Samorządowcy podnoszą wątpliwości co do rzetelności danych, które stanowiły podstawę do wyboru wariantu "C". Braku społecznej akceptacji: Wariant "C" spotyka się z silnym sprzeciwem mieszkańców, co czyni jego realizację niezwykle problematyczną.

Samorządowcy apelują do organów decyzyjnych

Podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do rezygnacji z wariantu "C" na rzecz wariantu "A". Zaznaczono, że wszystkie samorządy, przez których przebiegać ma "Sądeczanka", już w 2019 roku wyraziły akceptację dla wariantu "A".

Podkreślono również, że budowa "Sądeczanki" jest priorytetem dla wszystkich samorządów. Ważne jest jednak, aby droga ta została wybudowana w sposób bezpieczny, szybki, ale również z poszanowaniem praw mieszkańców i przy jak najmniejszej ingerencji w ich codzienne życie.

Nie można kierować się wyłącznie względami ekonomicznymi, bez uwzględnienia społecznej akceptacji dla proponowanego przebiegu trasy.

Źródło: gm. Łososina


Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować