Stare piece wymienione na nowoczesne kotły przyjazne środowisku

Stare piece wymienione na nowoczesne kotły przyjazne środowisku

Gmina Chełmiec w 2018 r. realizowała program pod nazwą „Dofinansowanie do modernizacji kotłowni dla właścicieli budynków mieszkalnych z terenu Gminy Chełmiec w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego w 2018 r.”. Owocem jego realizacji jest zastąpienie 78 kotłów węglowych nowoczesnymi kotłami gazowymi kondensacyjnymi. 

 

Przedsięwzięcie wskazane powyżej było realizowane przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie. Wysokość dotacji wyniosła aż 259.443,91 zł. Gmina Chełmiec przeznaczyła z budżetu gminnego kwotę 130.020 zł. Nie jest to jedyny program wspierający ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 

 

Gmina Chełmiec realizuje również projekty związane z uzyskaniem dofinansowania na zakup kotłów gazowych (dla domów ogrzewanych paliwem gazowym) oraz na zakup kotłów spełniających wymagania ecodesign na ekogroszek i pellet (dla domów ogrzewanych paliwem stałym). Mowa o projektach znanych pod następującymi nazwami: „Poprawa jakości powietrza w subregionie sądeckim poprzez dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych ogrzewanych paliwem stałym na terenie Gminy Chełmiec” oraz „Poprawa jakości powietrza w subregionie sądeckim poprzez dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych ogrzewanych paliwem gazowym na terenie Gminy Chełmiec”.

 

Gmina Chełmiec ma złą wiadomość dla tych, którzy jeszcze nie zgłosili się do projektu – liczba zgłoszeń jest już wyczerpująca. Osoby, które nie zgłosiły się do projektu, mogą wymienić kotły na własny koszt, bez pomocy finansowej gminy. Niemniej można jeszcze zapisywać się do projektu pod nazwą „Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA”. Projekt jest dedykowany budynkom użytkowanym zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Jego uczestnicy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości nawet do 60% wartości netto na zakup i montaż kotłów na biomasę lub powietrznych pomp ciepła. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Dofinansowanie do wymiany kotła i docieplenia budynku w ramach rządowego programu „Czyste powietrze” można uzyskać zwracając się bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 


W ramach wskazanych wyżej projektów ogółem wymienione zostały kotły węglowe o niskiej sprawności na 34 kotły pelletowe (koszt: 349.131 zł) i 49 kotłów na ekogroszek (koszt: 426.100 zł), a także 50 kotłów gazowych kondensacyjnych (638.863 zł). 

 

Zakończenie prac polegających na wymianie i montażu kotłów w gospodarstwach domowych uczestników projektów wymienionych powyżej jest planowane na 30 czerwca 2019 r. 

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować