Stowarzyszenie „Nasz Milik” ukończyło projekt pt. „Rozwój infrastruktury kulturalnej i zabytkowej w gminie Muszyna

W ramach inicjatywy LEADER, która jest częścią programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Europa inwestująca w obszary wiejskie, Stowarzyszenie „Nasz Milik” zrealizowało projekt o nazwie „Rozwój infrastruktury kulturalnej i zabytkowej w gminie Muszyna poprzez budowę altany estradowej w Miliku oraz poprawę nawierzchni przed kapliczką zabytkową w Andrzejówce”.

Stowarzyszenie „Nasz Milik” ukończyło projekt pt. „Rozwój infrastruktury kulturalnej i zabytkowej w gminie Muszyna

Projekt ten został ukończony 31 lipca 2023 roku i miał na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej miejscowości Milik i Andrzejówka, a także ochronę i promocję lokalnego dziedzictwa.


Źródło: M. i Gm. Uzdrowiskowa Muszyna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować