Sytuacja finansowa Sądeckich Wodociągów

Sądeckie Wodociągi, jedna z kluczowych firm zarządzających dostawami wody i kanalizacją w regionie, obecnie stoi w obliczu istotnych wyzwań operacyjnych i finansowych.

Sytuacja finansowa Sądeckich Wodociągów

Na koniec maja 2024 roku Sądeckie Wodociągi odnotowały stratę w wysokości 5 030 000 zł. Wynik ten jest gorszy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, kiedy strata wyniosła 3 114 892,11 zł.

Głównym powodem pogorszenia wyników jest wzrost kosztów działalności podstawowej, w tym wynagrodzeń. Wynagrodzenia pracowników wzrosły o ponad 1,64 mln zł łącznie z kosztami ZUS.

Strata na działalności operacyjnej wyniosła 3 171 182 zł, co jest wynikiem o 1,9 mln zł wyższym niż w maju 2023 roku.

Dodatkowo, Sądeckie Wodociągi nie tworzą rezerw z tytułu porozumień związanych z nabywaniem budowanych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych przez osoby trzecie.

Szacunkowe zobowiązanie w tym roku wyniesie ponad 1,2 mln zł. Rosną również zapasy Spółki, które na koniec maja 2024 roku wyniosły 1 686 973,00 zł.

W porównaniu do roku poprzedniego oznacza to wzrost o 457 955,00 zł.

W związku z pogorszeniem wyników finansowych, Sądeckie Wodociągi prognozują stratę na działalności podstawowej na koniec roku 2024 na poziomie przekraczającym 2-3 mln zł.

Spółka zapowiada działania mające na celu ograniczenie kosztów, w tym restrukturyzację zatrudnienia.

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować