Pogoda Nowy Sącz

9

Dzisiaj jest: 09. 08. 2022 Dni od początku roku: 220 Dni do końca roku: 144
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

Szkoła w Gołkowicach zakończyła projekt szkolny Erasmus+ „Nowe wyzwania, nowe możliwości”

Szkoła w Gołkowicach zakończyła projekt szkolny Erasmus+ „Nowe wyzwania, nowe możliwości”

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołkowicach zakończyła projekt szkolny Erasmus+ „Nowe wyzwania, nowe możliwości”. Projekt dofinansowany był z Funduszy Europejskich: Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt rozpoczął się 01.08.2019 r. Dyrektor Renata Burchel, pedagog Anna Matras oraz nauczycielki: j. angielskiego Elżbieta Deja, j. polskiego Lidia Pajur, plastyki Dorota Gurba i edukacji wczesnoszkolnej Anna Górz wzięły udział łącznie w sześciu wyjazdach szkoleniowych, w tym w trzech kursach językowych –angielskiego i francuskiego na Cyprze i we Francji oraz w trzech szkoleniach metodycznych – na Cyprze „ Teaching English-Motivating Learneres and preparing for CLIL” i na Malcie: „Practical Methodology & ICT Tools for CLIL”.


Dodatkowo, dwie nauczycielki obserwowały prace hiszpańskich nauczycieli w miejscowości La Solana w ramach działania “Job shadowing”. Oprócz mobilności, nauczycielki prowadziły i planują inne działania na terenie szkoły związane z celami założonymi w projekcie. Należą do nich m.in.:

 • realizacja projektu eTwinning z hiszpańską i czeską szkołą. Udział w nim wzięło 44 uczniów z dwóch klas. Podczas półrocznej realizacji projektu „Welcome to my town” uczniowie podzieleni na trzyosobowe grupy realizowali ustalone z koordynatorami projektu zadania. Należały do nich m.in. wspólne zapoznanie się na platformie eTwinning, przygotowanie prezentacji o swoim kraju dla rówieśników, wspólne czaty online uczniów na ustalone wcześniej tematy, składanie sobie życzeń świątecznych, prowadzenie dyskusji na wspólnym forum. Finalnym produktem było samodzielne przygotowanie i nakręcenie filmu reklamującego swoją miejscowość;
 • wymiana pocztówkowa –w ramach kontynuacji współpracy ze szkołą goszczącą naszych nauczycieli na działaniu Job shadowing uczniowie z klasy 6 oraz ich rówieśnicy z Hiszpanii przygotowali samodzielnie na lekcji plastyki kartki świąteczne, a następnie napisali życzenia bożonarodzeniowe. Planowana jest również kontynuacja współpracy podczas realizacji wspólnego projektu eTwinning;
 • promocja Polski, regionu i szkoły podczas Job-shadowing – nauczycielki:j. angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej przygotowały prezentacje w j.angielskim i francuskim i prezentowały je w czterech szkołach w Hiszpanii. Spotkały się z burmistrzem miasteczka, opisując swoje zaangażowanie w realizację projektu, opowiedziały o swoim regionie, szkole itp. Udzieliły wywiadu do lokalnej gazety oraz uczniowie przeprowadzili z nimi wywiad w szkolnej stacji radiowej,
 • przygotowanie prezentacji o krajach, w których odbyły się mobilności– prezentacje o Malcie, Cyprze, Francji czy Hiszpanii wykorzystywane są przez nauczycieli na lekcjach kulturowych czy wychowawczych,
 • stosowanie poznanych podczas kursów rozwiązań metodycznych oraz wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania m.in. stosowanie metody CLIL w nauczaniu wczesnoszkolnym z użyciem j. angielskiego i francuskiego. Eksperymentalne wprowadzanie równocześnie słownictwa w j. angielskim i francuskim w klasie pierwszej. Możliwość przyswojenia słówek w dwóch językach obcych równocześnie, uczniowie traktują jako atrakcję, ciekawostkę i świetnie je zapamiętują.
 • stosowanie metody CLIL oraz narzędzi ICT – w ramach wdrożenia zdobytych umiejętności nauczycielki plastyki i j. polskiego opracowały w Webquest projekt międzyklasowy z wykorzystaniem poznanych narzędzi. Projekt został zaplanowany w dwóch klasach 7. Celem jest przygotowanie wystawy prac inspirowanych twórczością Pabla Piccassa. Aby taka wystawa powstała uczniowie będą pracować na różnych przedmiotach i rozwijać różnorodne umiejętności, komunikując się w języku angielskim.
 • wymiana z Węgrami- zaangażowanie nauczycieli biorących udział w projekcie w wymianę z uczniami węgierskimi przyczyniło się do przełamania bariery językowej zwłaszcza nauczycieli z niższym poziomem znajomości języka angielskiego. Wzmocniło ich pewność siebie oraz utwierdziło w przekonaniu, że warto uczyć się języków w każdym wieku.


Dzięki realizacji trwającego ponad dwa lata projektu szkoła osiągnęła zamierzone cele:

 • podniesienie i rozwijanie kompetencji językowych wśród kadry zarządzającej, nauczycieli i uczniów ;
 • wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania-metoda CLIL (czyli używanie języka obcego na innych przedmiotach)
 • wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami mobilności (np. zarządzanie w szkołach innych krajów, systemy edukacyjne, organizacja pracy)
 • nawiązanie współpracy z innymi szkołami, nauczycielami, uczniami (kontakty e-mailowe, na portalach społecznościowych, pocztówki, oferty nawiązania współpracy z organizacjami, szkołami językowymi,
 • zastosowanie form i metod pracy z uczniami poznanych na kursach – w edukacji językowej, wczesnoszkolnej, kulturowej
 • stałe podnoszenie świadomości kulturowej nauczycieli i uczniów,
 • rozwijanie wymiaru europejskiego placówki
 • podniesienie jakości pracy szkoły, w tym jakości nadzoru pedagogicznego
 • motywowanie innych pracowników do wzięcia udziału w mobilnościach.


W planach jest kontynuacja współpracy z hiszpańskimi szkołami w ramach wymiany uczniowskiej i działania Job shadowing. Dlatego szkoła zamierza starać się o akredytację w sektorze Edukacja Szkolna, aby móc realizować kolejne projekty z programu Erasmus+.


Koordynator projektu: mgr Elżbieta Deja.


Źródło: UMSS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować