Trwa modernizacja parkingu oraz drogi dojazdowej do limanowskiego Szpitala

Ruszyły prace związane z modernizacją drogi dojazdowej do Szpitala oraz remontem nawierzchni parkingu C. Wykonano już roboty rozbiórkowe istniejących krawężników na odcinku od kasy parkingowej do skrzyżowania z drogą dojazdową do ul. Piłsudskiego. Obecnie trwają prace na parkingu, co spowodowało konieczność tymczasowego wyłączenia go z użytkowania.

Trwa modernizacja parkingu oraz drogi dojazdowej do limanowskiego Szpitala

Całość realizowanej inwestycji obejmie:

  • roboty rozbiórkowe istniejących krawężników,
  • roboty rozbiórkowe części nawierzchni bitumicznej ,
  • regulację pionową studzienek kanalizacji opadowej i wymianę studzienek ściekowych ,
  • wykonanie krawężników wokół parkingu
  • wyrównanie i profilowanie istniejącej nawierzchni oraz wykonanie nowej nawierzchni na drodze dojazdowej oraz parkingu C3.


Wykonawcą inwestycji jest firma LIMDROG Sp. z o.o., zakończenie prac jest przewidziane na koniec kwietnia bieżącego roku.


Inwestycja warta blisko 350 000 zł w całości jest finansowana ze środków własnych Szpitala.


Źródło: Szpital Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować