Twój telefon może uratować czyjeś życie. Na Sądecczyźnie trwają policyjne działania prewencyjne pn. „Zima”

Każdego roku, w okresie jesienno-zimowym odnotowuje się przypadki zgonów z powodu wychłodzenia organizmu. W tym czasie osoby będące w kryzysie bezdomności, mieszkające samotnie, nieporadne życiowo, czy też te, które incydentalnie znalazły się w okolicznościach zagrażających ich życiu, należy objąć szczególną troską i opieką. W wielu przypadkach, dzięki informacjom przekazywanym przez mieszkańców Sądecczyzny, policjanci udzielali pomocy osobom zagrożonym wychłodzeniem, ratując im życie.

Twój telefon może uratować czyjeś życie. Na Sądecczyźnie trwają policyjne działania prewencyjne pn. „Zima”

Okres jesienno-zimowy z uwagi na niskie temperatury niesie ze sobą zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, jakim jest wychłodzenie organizmu. Na zgon z powodu wychłodzenia organizmu szczególnie narażeni są osoby bezdomne oraz będące pod wpływem alkoholu. Sądeccy policjanci mając na względzie ich ochronę przed zgubnymi skutkami niskich temperatur, od 1 listopada br. do końca marca 2023 roku będą prowadzić działania prewencyjne pn. „Zima”.


W ramach tej akcji policjanci będą kontrolować miejsca gromadzenia się osób bezdomnych, zwłaszcza w porze wieczornej i nocnej. Sprawdzą między innymi dworce, przystanki komunikacyjne, ogródki działkowe, pustostany i klatki schodowe. W przypadku napotkania takich osób, funkcjonariusze doprowadzą je do schroniska lub noclegowni, gdzie otrzymają fachową pomoc oraz przekażą im informacje o środkach higieny i posiłkach, z których mogą skorzystać w ośrodkach pomocy społecznej lub innych placówkach. Policjanci na bieżąco współpracują również z pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej, przede wszystkim w zakresie wymiany informacji o osobach bezdomnych oraz potrzebujących pomocy.


Podczas działań funkcjonariusze szczególną uwagę będą zwracać także na osoby nietrzeźwe przebywające na wolnym powietrzu, które należą do grupy największego ryzyka, jeśli chodzi o przypadki zgonów z wychłodzenia organizmu. Gdy spotkają takie osoby, doprowadzą je do miejsca zamieszkania lub do wytrzeźwienia.


Aby można było nieść pomoc osobom zagrożonym wychłodzeniem organizmu, odpowiednie służby muszą posiadać informacje o miejscach ich przebywania. Pamiętajmy, że pomóc może każdy. Dlatego nie bądźmy obojętni i reagujmy na widok osoby bezdomnej przebywającej w miejscach, w których może ulec zamarznięciu (tj. dworce, klatki schodowe, opuszczone budynki mieszkalne, ogródki działkowe itp.), a także na osoby leżące na chodnikach, ławkach w parkach czy na przystankach. Nasze zainteresowanie może uratować komuś życie - mając wiedzę o osobie potrzebującej, wystarczy powiadomić odpowiednie służby: policję, straż miejską, czy też pogotowie ratunkowe.


Apelujemy również, by zwrócić uwagę na znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie osoby samotne, nieporadne życiowo oraz nietrzeźwe, które przebywają w opuszczonych czy nieogrzewanych pomieszczeniach. Prosimy o informowanie o takich osobach policję lub ośrodki pomocy społecznej, gdyż niejednokrotnie tylko wczesna reakcja może zapobiec ich śmierci.


Pamiętajmy! Gdy widzimy człowieka, któremu grozi śmierć z wychłodzenia, reagujmy – wystarczy telefon pod numer alarmowy 112 lub 986. Ten jeden telefon może uratować czyjeś życie!


Poinformowanie policji, że ktoś potrzebuje pomocy i wsparcia jest możliwe także za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wystarczy na mapie zaznaczyć zagrożenie w kategorii „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”, określając miejsce jego występowania. Można również dodać opis, precyzując zgłoszenie. Policjanci pojawią się we wskazanym miejscu i zweryfikują każde takie zgłoszenie.


Gdzie szukać pomocy?

W każdym województwie przygotowane są miejsca, w których osoby potrzebujące pomocy mogą się ogrzać i przenocować w mroźne dni oraz zjeść ciepły posiłek. Na stronach internetowych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie umieszczono wykazy placówek świadczących pomoc na terenie naszego województwa, a także uruchomiona została specjalna infolinia, gdzie można uzyskać potrzebne informacje.


Pomoc dla osób bezdomnych:

987 – całodobowy telefon informacyjny

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia tutaj.

Rejestr miejsc udzielania tymczasowego schronienia tutaj.

W Nowym Sączu pomoc można otrzymać w Domu Brata Alberta – Wspólnocie Emaus przy ulicy Szwedzkiej 18.


Źródło: KMPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować