Uroczystość pogrzebowa Bronisława Wilhelma Pierackiego w mauzoleum

Uroczystość pogrzebowa Bronisława Wilhelma Pierackiego w mauzoleum

W dniu 14 października (niedziela) odbyła się uroczystość pogrzebowa generała Bronisława Wilhelma Pierackiego. Ponowny pochówek odbył się na Starym Cmentarzu. 

 

Ponowna uroczystość pogrzebowa stała się wydarzeniem o wymiarze patriotycznym, ponieważ została połączona z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczysta msza święta odbyła się w bazylice św. Małgorzaty pod przewodnictwem ks. Płk. Zbigniewa Kępy oraz proboszcza parafii św. Małgorzaty księdza Jerzego Jurkiewicza. Podczas uroczystości pogrzebowej ksiądz prałat kanonik Zbigniew Kępa wygłosił kazanie, w którym przybliżył biografię generała Pierackiego. 

 

Bronisław Wilhelm Pieracki mieszkał w rodzinnym domu przy ul. Matejki 27. Jego ojciec – Stanisław Jan Pieracki – był naczelnikiem straży skarbowej. Jego dziadek był uczestnikiem powstania listopadowego, który obudził w nim ducha patriotyzmu. Bronisław Pieracki uczęszczał do gimnazjum filologicznego, które dziś funkcjonuje jako Liceum Ogólnoksztalcące. Wówczas zaangażował się w pracę niepodległościową. Po ukończeniu szkoły oficerskiej Związku Strzeleckiego zdobył stopień chorążego, po czym kształcił się w szkole instruktorów. W maju 1914 r. zdał maturę, a w lipcu 1914 r. wybuchła I wojna światowa.

 

Wiedziony nadzieją na odzyskanie przez Polskę niepodległości dołączył do grupy ochotników dowodzonej przez jego brata Kazimierza. Ochotnicy z Nowego Sącza wyruszyli do Krakowa, żeby wstąpić do Legionów Polskich. W 1915 r. Bronisław Pieracki został właczony do trzeciej brygady Legionów Polskich jako dowódca kompanii. 

 

Bronisław Pieracki wsławił się m.in. walcząc w obronie Lwowa. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został awansowany na stopień majora i odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtutti Militari. W 1925 r. papież Pius XI przyznał mu Order Świętego Grzegorza Wielkiego. Generał B.W. Pieracki był przed II wojną światową ministrem spraw wewnętrznych. W 1934 r. zginął z ręki ukraińskiego nacjonalisty. 

 

Dla mieszkańców Nowego Sącza generał Pieracki jest symbolem patriotyzmu, o którym powinien usłyszeć każdy Polak.

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować