Uroczystości jubileuszowe w Mystkowie

W niedzielę 23 czerwca w Mystkowie odbyło się spotkanie jubileuszowe z okazji 700-lecia lokacji wsi Mystków i 100-lecia poświęcenia kościoła pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba Młodszego. W uroczystościach wzięli udział m.in. posłanki na Sejm RP Barbara Bartuś i Józefa Szczurek-Żelazko, marszałek Witold Kozłowski i radny województwa Stanisław Pasoń.

Uroczystości jubileuszowe w Mystkowie

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na tak ważne dla całej wspólnoty Mystkowa spotkanie, kiedy celebrujemy wspólnie jubileusz 700-lecia wsi Mystków i 100-lecia poświęcenia tutejszego kościoła. To dla mnie wielkie wyróżnienie, że jako Marszałek Województwa Małopolskiego mogę wraz z wami być tutaj dzisiaj oraz przekazać słowa gratulacji i życzeń z okazji tych pięknych jubileuszy – całej wspólnocie wsi Mystków - w imieniu własnym, Samorządu Województwa Małopolskiego oraz wszystkich Małopolan - mówił marszałek Witold Kozłowski.

Mystkowianie wspominają dzisiaj historię swojej miejscowości i tych, którzy przez wieki mieszkali tutaj i gospodarzyli. Nie znamy imion i nazwisk ich wszystkich, również nie wszystkie ważne wydarzenia z życia wsi zachowały się do dnia dzisiejszego w zbiorowej pamięci, ale kolejne pokolenia tworzyły tę wspólnotę, której częścią Wy dzisiaj jesteście i będąc wdzięczni tym, którzy żyli tutaj przed wami zapisujecie kolejne karty w historii swojej małej ojczyzny - zaznaczył gospodarz regionu.

Podczas uroczystości marszałek Witold Kozłowski i radny Stanisław Pasoń wręczyli na ręce Stanisława Poręby – sołtysa Mystkowa, Andrzeja Stanka – wójta gminy Kamionka Wielka i Mateusza Górskiego – przewodniczącego rady gminy Nagrodę Województwa Małopolskiego Złotą Polonię Minor. Nagroda została przyznana z okazji 700-lecia lokacji Mystkowa, za działania, które pielęgnują małopolskie dziedzictwo kulturowe i dbają o rozwój lokalnej społeczności. Przedstawiciele regionu wręczyli również na ręce ks. proboszcza Tadeusza Śmierciaka szczególny dokument – dekret papieski o ustanowieniu św. Jana Pawła II patronem Małopolski.

Gratulując dwóch tak wspaniałych jubileuszy: 700-lecia wsi Mystków i 100-lecia poświęcenia kościoła pod wezwaniem świętych Apostołów Filipa i Jakuba Młodszego, dziękuję wam, że troszczycie się o materialną i niematerialną spuściznę przeszłości, lokalne tradycje i zwyczaje. Dziękuję, że dbając o to miejsce, by było coraz piękniejsze, by dotrzymywało kroku współczesności, pozostajecie jednocześnie wierni dziedzictwu przodków, że to nadal ważna część waszej tożsamości - mówił marszałek Witold Kozłowski.

Życzę, aby nadchodzące lata były dla Mystkowa, całej Gminy Kamionka Wielka i jej mieszkańców okresem stabilnego, zrównoważonego rozwoju, który pozwoli zrealizować plany i zamierzenia dotyczące przyszłości. Wszystkim mieszkańcom Mystkowa i tym, którzy stąd się wywodzą oraz chętnie tu przyjeżdżają, życzę, aby stawał się coraz piękniejszym i atrakcyjniejszym miejscem do życia. Życzę również, aby dzisiejsza uroczystość jubileuszowa była dla całej Waszej społeczności czasem pełnym radości, wspólnej zabawy oraz czasem wzmacniania tych więzi, które łączą was na co dzień - zakończył swoje wystąpienie marszałek Witold Kozłowski.

W ramach niedzielnych obchodów Marszałek Witold Kozłowski wspólnie z władzami gminy odsłonił także dwa obeliski związane z uroczystościami jubileuszowymi.

Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować