Uwaga! Zmiana sygnalizacji na przejazdach kolejowo-drogowych. Sprawdź których

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu informuje, że w związku z prowadzeniem prac związanych z naprawą główną niżej wymienionych przejazdów kolejowo-drogowych w torze nr 1 i nr 2 na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów zlokalizowanych:

Uwaga! Zmiana sygnalizacji na przejazdach kolejowo-drogowych. Sprawdź których
  • Kat. C w km 83,289 w ciągu drogi gminnej nr 290994K („Pod szkołą w Jamnicy km 0+007) w miejscowości Jamnica,
  • Kat. C w km 82,587 w ciągu drogi gminnej nr 290917K („Nad Kamionką w Jamnicy” km 0+007) w miejscowości Jamnica,
  • Kat. C w km 82,958 w ciągu drogi wewnętrznej („Do Bochenka” km 0+012) w miejscowości Jamnica,
  • Kat. C w km 83,919 w ciągu drogi gminnej nr 290915K („Przez Wieś w Jamnicy” km 0+025) w miejscowości Jamnica

z eksploatacji zostały wyłączone systemy urządzeń zabezpieczenia ruchu na w/w przejazdach kolejowo-drogowych.

Do czasu ponownego włączenia do eksploatacji urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych, zostały one zabezpieczone zgodnie z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz.1744 z późn.zm):

Na drodze dojazdowej do w/w przejazdu kolejowo-drogowego przez zarządcę kolei zostały zabudowane znaki B-20 „STOP” wraz z tabliczką „sygnalizacja uszkodzona”.

Zostało wprowadzone ograniczenie prędkości dla pojazdów szynowych V=20 km/godz.

Źródło: Gm. Kamionka Wielka

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować